Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_61_01_a.jpg" without description

Demoleringsmassene fra 1905 er tatt bort slik at kanonstillingene og løpegravene igjen er synlige.

1890-tallet: Nederlaget i striden om et eget konsulatvesen i 1895 førte til en forsert opprusting for å sette makt bak det nasjonale kravet. Ute i befolkningen steg oppslutningen om Forsvaret som et våpen i arbeidet for selvstendighet.

1899–1901: I 1899 ble det satt ned en kommisjon som skulle behandle spørsmålet om en sterkere systematisk befestning av landtilgangene mot Kristiania. Kommisjonens forslag ble lagt fram og godkjent i 1901. Arbeidet startet sommeren samme år.

1901: Etableringen av Ørjekollen og Lihammeren startet i desember.

1905: 7. juni 1905 vedtok Stortinget resolusjonen som medførte bruddet med Sverige. Den 31. august kom representanter for landenes regjeringer sammen i Karlstad for å forhandle om saker som berørte løsrivelsen. Den 8. september brøt forhandlingene sammen og begge land mobiliserte sine styrker langs grensen. Forhandlingene kom i gang igjen den 13. september og man nådde enighet den 23. Som et resultat av forhandlingene ble befestningene i den framskutte linjen ødelagt.

1990-tallet: På 1990-tallet ble Ørjekollen delvis restaurert, dvs. at løs steinmasse ble fjernet fra kanonstillingene og løpegravene, fjellanlegget åpnet og en kaponnier forsøkt gjenskapt med løs masse. Fortet har informasjonstavle og er gjort tilgjengelig av Marker kommune.

2004: Anlegget fredet.

Fant du det du lette etter?