Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Opprinnelig operativ sammenheng

Som et ledd i arbeidet for å løsrive Norge fra unionen med Sverige ble det fra slutten av 1890-tallet anlagt en rekke fort og skanser langs grensen fra Svinesund i sør til Kongsvinger i nord. Befestningene skulle stoppe eventuelle svenske angrep mot hovedstaden hvis det ble en væpnet konflikt ved løsrivelsen. Forsvarslinjene ble lagt på begge sider av Glomma, med sterke punkter i den framskutte linjen øst for elven og mer tilbaketrukne stillinger på vestsiden. Befestningene var delt inn i avsnitt. Ørjekollen fort utgjorde det nordre av to fort på Ørje. Fortet skulle beherske riksveien fra Sverige over Ørje bro og vassdraget med Ørje sluser, en forbindelse til Rødnessjøen i nord og Haldenvassdraget lenger syd.

Image "80477_60_02_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?