Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

1

Totalt ant. inv.:

3

Ant. inv. m/vern:

1

Fortet med militærhistorisk landskap

Ørjekollen fort må ses i sammenheng med Lihammeren fort. Fortene har som del av utbyggingen av en forsvarslinje mot Sverige fram mot unionsoppløsningen stor militærhistorisk betydning. Begge fortene var del av den framskutte linje som skulle stoppe svenskene ved en eventuell konflikt. Ørjekollen fort er delvis restaurert i regi av en venneforening og Marker kommune, dvs. at løs masse er fjernet fra fortet slik at løpegravene og kanonstillingene igjen er synlige. Fortet gir sammen med Lihammeren en instruktiv opplevelse av fortene slik de en gang var og følgene av demoleringen i 1905.

Anlegget er på grunn av dets historiske betydning et meget bevaringsverdig militærhistorisk landskap.

Vernet omfatter alle spor etter militær virksomhet innenfor Forsvarets eiendomsgrenser.

Anlegget ble fredet ved forskrift 06. 05. 2004

Image "80477_62_01_a.jpg" without description

011901 Ørjekollen fort

Image "80477_63_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?