Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80477_130_03_c.jpg" without description

Østre strandbatteri, inv.nr. 1004.

Oscarsborgs festning har front mot innseilingen i Oslofjorden, med flankerende batterier på begge landsidene. En 1500 m lang sjeté (undervannsmur) blokkerer det vestre fjordløpet. Etablissementet utgjør de to Kaholmene (nordre og søndre), Bergholmen, Håøya og Hallangsodden, og inneholder blant annet hovedfort, fortifikasjoner, bygninger, kaier og veier.

Etablissementet er utbygget og modernisert over en lang periode etter etableringsfasen. Miljøet har derfor et sammensatt preg og representerer Oscarsborgs utvikling gjennom omlag 150 år. Store endringer skjedde i perioden frem mot unionsoppløsningen og i sammenheng med bombingen 9. april 1940. Det er også oppført en del nye bygninger i de senere år.

Søndre Kaholmen rommer de sentrale og eldste deler av Oscarsborg. Det gamle Hovedfortet av tegl og kvadersten er bygget etter det montalembertske system. Fortet er et hesteskoformet, sluttet bygningskompleks på tre etasjer, med integrerte kanonkasematter. Foran fortet ligger Hovedbatteriet med store kanoner. På sidene finnes to kasematterte batterier samt det åpne Søndre batteri, alle (Søndre: med elementer) fra fortets tidlige periode. Bygningsmiljøet forøvrig domineres av fire store bygninger (kaserne, messe, nye forlegninger av tegl og pusset mur). Ellers finnes det en rekke mindre mur- og trebygninger som verksteder, lagre m.m. av eldre dato. Oscarsborg festnings eldste bygning er Båtmannsstua fra 1700-tallet som ligger ved broen over til Nordre Kaholmen.

Image "80477_131_01_a.jpg" without description

Oscarsborgs festningsverker ligger naturlig sydorientert med hovedretning mot innseilingen i Oslofjorden, med flankerende batterier på østre og vestre side av fjorden.

Foto: FMR

Nordre Kaholmen er en lav, liten øy som blant annet rommer kommandantbolig, depot og to store skurbygninger. Her finnes også et torpedobatteri i fjell som stod ferdig i 1900, som siden er modernisert, to eldre kanonbatterier (Ekornredet og Fuglerede) samt ekstyske nærforsvarsstillinger.

Bergholmen er en forholdsvis lav øy mellom Håøya og Nesset hvor Minevesenet har hatt tilhold. Her ligger noen eldre bygninger med opprinnelige interiørdetaljer, dessuten verksteder og lagerbygninger med inventar fra 1950-tallet. Her finnes også en av Minevesenets gamle siktestasjoner.

Håøya er en høy, bratt og skogbevokst øy midt i fjorden. Batteriveien går i siksak oppover – med stabber og møteplasser i den bratte østsiden – frem til bl.a. kanonbatterier og overdekkede kommandoplasser. Ved sjøen og en del steder omkring på øya står eldre bebyggelse enkeltvis eller i miljøer som eksempelvis Tronstad. Et stort omfang av godt bevarte, eldre fortifikasjoner er spredt over øyas sydlige del. Det omfatter blant annet et stort haubitzbatteri med bane for ammunisjonstransport og ammunisjonsmagasiner; Nedre- og Øvre toppbatteri; moniermagasin, kommandoplasser og rester av «antiballongskyts» som ble kjøpt fra Frankrike under første verdenskrig. Den gamle Hovedkommandoplassen står på Håøyas sydøstre side. Ved veien finnes kongelige signaturer hugget inn i fjellet. Håøya har i tillegg en sjeldent rik flora. Oslo kommune eier den nordre halvdelen av øya hvor også antiballongskytset rester ligger.

Etablissementet omfatter også Hallangsodden på fastlandet nordøst for Oscarsborg. Her finnes en minesiktestasjon fra 1893 som var utstyrt med Siemens-Halske elektrisk sikteutstyr.

Image "80477_131_02_a.jpg" without description

Båtsmannstua (inv.nr. 0009) er fra 1700-tallet og er den eldste bygningen på Oscarsborg.

Image "80477_131_03_c.jpg" without description

Hovedfortets trappetårn

Fant du det du lette etter?