Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar som foreslås vernet, Håøya og Bergholmen

Image "80477_136_02_d.jpg" without description

Bygninger med verneverdig eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer, FKP verneklasse 1

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0081

Ammunisjonsmagasin

1894

0098

Ammunisjonsmagasin

1895

0099

Ammunisjonsmagasin

1895

0100

Ammunisjonsmagasin

1895

0101

Ammunisjonsmagasin

1895

0105

Vakthus Ormeleina

1915

0127

Bryggerhus

1895

0128

Smie

1911

u.nr.

Hovedbatteriets kommandoplass

0756

Veier Håøya

1893

1031

Haubitzbatteri

1895

1032

Kommandoplass for 1031

1916

1035

Øvre toppbatteri

1899

1038

Hovedkommandoplass

1914

1046

Bunker Bergholmen

1892

FKP verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0092

Ammunisjonsmagasin

1895

Image "80477_136_03_d.jpg" without description

Bygninger med verneverdig eksteriør, FKP verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

FKP verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0094

Ammunisjonsmagasin

1899

0103

Oppsynsmannsbolig

1894

0104

Uthus for Oppsynsmannsbolig

1894

0121

Minemagasin

1933

0122

Tennammunisjonsmag.

1899

0123

Kabelmagasin

1933

0124

Båthus med verksted

1895

0126

Befalsbolig

1894

0130

Mineverksted

1954

0757

Vei Bergholmen

1877

0811

Hovedkai øst, Håøya

1892

0813

Kai sør for 0811

1916

0814

3 landgangskaier

1894

0820

Brygge, østre Bergholmen

1916

0821

Kai Bergholmen

1877

0822

Kai v/0124

1895

0823

Slipp og bedding

1900

0953

Gjerde Håøya

1900

1047

Bensinanlegg Bergholmen

1916

021501 Håøya og Bergholmen

Image "80477_137_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?