Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Inventar som foreslås vernet, Kaholmene

Image "80477_134_02_d.jpg" without description

Bygninger med verneverdig eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer, FKP verneklasse 1

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0001

Hovedfortet

1853

0002

Nordre fort

1847

0006

Latrinebygning

1904

0009

Båtmannsstua

1700-tallet

0012

Smie og verksted

1861

0050

Latrine

1900

0051

Torpedobatteriverksted

1898

0052

Kommandantboligen

1854

0053

Fjøsbygningen

1862

0055

Verkstedbygning

1899

0063

Ammunisjonslager

1819

1001

Hovedbatteri

1892

1002

Østre batteri

1872

1003

Søndre batteri

1848

1004

Østre strandbatteri

1848

1005

Vestre strandbatteri

1848

1010

Vannbasseng og agg.rom

1892

1012

Lyskaster m/ildleder

1900

1013

Bunker i Vestre reversgalleri

1970-tallet

1018

Torpedobatteriet

1901

FKP verneklasse 2, eksteriør og interiør

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

1015

«Fugleredbatteriet»

1893

1016

Kopl. Fugleredebatteriet

1916

1017

«Ekornredebatteriet»

1895

Image "80477_134_03_d.jpg" without description

Bygninger med verneverdig eksteriør, FKP verneklasse 1

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0003

Vakttårn

1932

0004

Kasernen

1893

0007

Gymnastikksal

1895

0017

Nordre skur

1891

0054

Depotbygning

1862

0611

Overvannsbrønn v/0002

1897

0612

Murt brønn v/0001

1900

0751

Veier S.Kaholmen

div.

0752

Plasser S.Kaholmen

div.

0753

Bro mellom Kaholmene

1983

0754

Veier N.Kaholmen

div.

0801

Nordre kai

1847

0802

Vestre kai

1862

0803

Østre kai

1894

0804

Torpedobrygge

1901

0805

Vestre kai/molo

1899

0806

Vestre bedding

1862

1008

Jeteen

1879

FKP verneklasse 2

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

0018

Materialskur

1900

0021

Ammunisjonsarb.hus

1900

0025

Lagerskur

1934

0058

Båtnaust

1862

0059

Båtmannshuset

1877

0060

Havnehuset

1846

0062

Ved- og kullskur

1949

0064

Kontorbrakke

1946

0615

Reservebrønn

1902

1006

Saluttbatteri

1958

1011

Tankanlegg i fjell

1898

021501 Kaholmene

Image "80477_135_01_a.jpg" without description

Image "80477_136_01_a.jpg" without description

Haubitzbatteriet, inv.nr. 1031.

Fant du det du lette etter?