Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Opprinnelig operativ sammenheng

Formålet med Oscarsborg befestninger var først og fremst å sikre sjøveien til hovedstaden. Allerede midt på 1600-tallet ble området befestet. Innseilingen til Kristiania utgjorde imidlertid et svakt punkt i forsvaret av hovedstaden. For å møte behovet for bedre sikring ble det i årene 1845–53 anlagt en større befestning på Kaholmene utenfor Drøbak. Festningen var imidlertid foreldet kort etter ferdigstillelsen, dels på grunn av artilleriutviklingen (mer presise kanoner med større slagkraft), dels fordi de dampdrevne fartøyene var lettere å manøvrere enn seilskipene og dessuten pansret. Oscarsborg ble derfor alt fra 1871–72 forsterket, først med et nytt Søndre batteri og Østre batteri med panserbrytende kanoner. Deretter kom utbyggingen av Hovedbatteriet (1876–93) samt en sjeté (undervannsmur) som sperret av vestre seilled. På 1890-tallet vokste det også frem utenverker på Håøya og begge landsidene. Dette var for å øke dybden i forsvaret, og samsvarte med internasjonale tendenser i perioden. Den fortifikator. Senere supplert med et torpedobatteri på Kaholmene.

Image "80477_130_02_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?