Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Verneklasse:

1 og 2

Totalt ant. inv.:

193

Ant. inv. m/vern:

63

Nasjonalt festningsverk

Oscarsborg festning er inkludert i Stortingsmelding nr. 54 (1992–93) Nasjonale festningsverk.

Festningen var i lang tid Norges viktigste kystartillerianlegg, og skrev seg inn i krigshistorien gjennom sin innsats under angrepet på Norge 9. april 1940. Festningen har i kraft av dette stor symbolverdi.

Oscarsborg bærer preg av flere perioder med modernisering og utbygging. Bygningene og fortifikasjonsanleggene representerer således flere stadier i kystartilleriets utvikling. Av særlig interesse er Hovedfortet med utenverker. Festningsmiljøet med bygninger, fortifikasjoner og terrengelementer som veier og kaianlegg har betydelig militærhistorisk og arkitektonisk verdi. Vernet omfatter bygninger og alle fortifikasjoner, murkonstruksjoner, veier og plasser innenfor område angitt på kartet.

Image "80477_134_01_a.jpg" without description

Kanon i hovedbatteriet.

Fant du det du lette etter?