Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Rauøy er ca. 3 km2 stor og ligger utenfor Engelsviken nord for Fredrikstad. Landdskapet er preget av lavabergartene med mange bratte skrenter, sprekker og knauser. Store deler av øya består av steingrunn med karrig vegetasjon. Midt på øya finnes det imidlertid mer frodige deler med en del løvtrær. Øya har et rikt plante- dyreliv ettersom den har vært avstengt for alminnelig ferdsel.

Midt på den østlige delen danner en bukt en naturlig havn. Bebyggelse knyttet til administrasjon, forlegning og bespisning er konsentrert i denne delen. Bygningene, både de norske fra slutten av 1930-tallet og tyskernes, er i god stand, men har gjennomgående lav autentisitet. Nordover ligger bygninger knyttet til lager- og teknisk virksomhet. To moniermagasin som ligger skjult inne blant løvtrærne midt på øya, er knyttet til utviklingen av fortet i 1930-årene.

Fortifikasjonene som ligger spredt utover hele øya er godt tilpasset landskapet. Forlegning og ammunisjonslager er i flere tilfeller laget ved at det er lagt en hvelvet himling over en sprekk i fjellet. Denne byggemåten ble brukt både av nordmenn og tyskere. Landskapsformasjonene er også utnyttet ved etableringen av kommando- og observasjonsplasser.

Image "80477_57_01_c.jpg" without description

Moniermagasin, inv. nr. 0018.

Fant du det du lette etter?