Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_57_02_a.jpg" without description

15 cm kanon med fjellanlegg.

Før 1916: Første kjente bosetning på Rauøy er en husmannsplass fra 1762. Flere husmannsplasser kom til etter hvert og bosetningen ble opprettholdt fram til 1890-åra. Området benyttet som jaktområde for eieren.

1916: I 1916 ble søndre del av Rauøy innkjøpt av Forsvaret i forbindelse med utbygging av festningsanlegg i Ytre Oslofjord. Bolærne på østsiden av fjorden ble kjøpt samtidig. Anleggene var underlagt Festningsartilleriet i Hæren under benevnelsen Kristianiafjords fremskutte befestninger.

1916–18: På Rauøy ble det raskt etablert et provisorisk anlegg som var satt opp med nøytralitetsvern under første verdenskrig. Rauøy fort hadde en oppsettning med fire 12 cm og to 65 mm kanoner.

1918: Forsvaret kjøpte enda en del av øya i 1918.

1930-tallet: I løpet av siste halvdel av 1930-tallet ble Rauøy et av de mest moderne fortene Kystartilleriet disponerte. Fortet fikk i 1934 to stk. 15 cm Bofors-batterier med to kanoner hver. I tillegg ble fortet utstyrt med et luftvernbatteri og tre lyskastere.

1940: Rauøy fort åpnet ild like før midnatt 8. april 1940. Fortet var i kamp fram til åttetida neste morgen.

1940–45: Tyskerne etablerte sin marineartilleriskole på Rauøy. De to kanonene i det norske 15 cm batteriet ble flyttet til det søndre batteriet. Sommeren 1942 skiftet de ut kanonene med tyske, og anla ett 10,5 cm batteri. Fra april 1944 var det internert krigsfanger på øya.

1948: I 1948 overtok Forsvaret den resterende grunnen på øya ved ekspropriasjon.

1960-tallet: 15 cm batteriet oppbygget som det framstår i dag med tilhørende fjellanlegg og luftvernstillinger.

1970-tallet: Mot slutten av 1970-tallet ble 7,5 cm batteriet etablert.

1980- og 90-årene: Rauøy har stort sett vært et mobiliseringsfort brukt til øvelsesvirksomhet.

1998–99: 10,5 cm batteriet demontert sammen med to av fire 15 cm kanoner. De to øvrige 15 cm kanonene står igjen som museumsgjenstander.

2007: Anlegget fortsatt i operativ bruk.

Fant du det du lette etter?