Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80477_240_03_c.jpg" without description

Hovedbygningens bakside.

Foto: Riksantikvaren

Regimentsgården (Bergseminaret) har en sentral plass ved det gamle kirketorvet i Kongsberg, på vestsiden av Lågen. Omkring ligger blant annet deler av den gamle Kongsbergbebyggelsen og på motsatt side av den brede, åpne plassen står Kongsberg kirke.

Hovedbygningen til Regimentsgården har store dimensjoner, særlig sett i forhold til den gamle småbybebyggelsen omkring. Bygningen er en toetasjes panelt tømmerbygning av en symmetrisk midtgangstype, med arrangert enfilade, høyt mansardtak og høye smårutevinduer. I hovedsak har bygningen beholdt sitt opprinnelige preg, selv om en del bygningselementer er skiftet ut i tidens løp. Her finnes blant annet et uinnredet loft, stukkaturtak og flere interessante gamle bygningsdetaljer. Deler av interiøret har vært modernisert med hensyn til overflater og rominndeling, en del av interiøret er også tilbakeført. Bislaget eller vindfanget ved bygningens sideinngang er bygget til i sveitserstil.

På baksiden av hovedbygningen finnes en toetasjes tømmerbygning som opprinnelig var bakeri og en enetasjes, tønnehvelvet bygning som var laboratorium. Disse er delvis sammenbygget og står meget godt bevart med interessante, opprinnelige detaljer, blant annet kongemonogram, laboratorieskap og bakerovn.

Fant du det du lette etter?