Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_219_01_a.jpg" without description

Ridehusets eldste bygning, gammelt depot (inv.nr. 0008) og tyskbygget brakke (inv.nr. 0009).

Frem til 1897: Kavaleriet utgjorde en viktig del av Hæren. Det nye Hamar ble anlagt i 1848. Jernbanen kom hit i 1880 og på 1890-tallet ekspanderte byen med flere bygårder av mur.

1897–1902: På Domkirkeodden nord for Hamar sentrum ble en tomt av Storhamar gård ervervet ved kjøp i 1897. Her ble det etablert et eskadronsdepot med oppstillingsplass til Ringsakerske eskadron. En 11/2 etasjes depotbygning av lafteverk ble reist øverst i et hjørne av tomten. Til bygningen var det også en innhegning og tømret brønn.

1901–02: Oppført et remonteetablissement med flere bygninger. Arkitekt for etablissementet var J. Munthe Dahl. I denne sekundære etableringsperioden ble det oppført ytterligere ni bygninger av tegl og tre for hestevirksomheten. Det var ridehus, stall, sykestall, kjølestall mellom ridehuset og stallen, smie, vedbod, privet, gjødselbinge og en brakke med blant annet kontorer, sjefsværelse, kjøkken, vaskerom, bryggerhus og messer for underoffiserer og mannskap. I tillegg fikk etablissementet to åpne volter – galoppbane og hindergård. To av de mindre bygningene, blant annet smien, ble flyttet fra Ringsakerske eskadrons telthus.

1902–12: Fra 1902 hadde Oppland Dragonregiment (DR 2) standplass ved Ridehuset, med vinterremonteetablissement for innridning og dressur av unghester til bruk i Forsvaret.

1940–45: Under annen verdenskrig ble en tysk brakkebygning oppført ved siden av Ridehusets eldste bygning, som også er kalt «Vang telthus».

1945–98: I en periode etter annen verdenskrig fungerte bygningene ved Ridehuset blant annet som administrasjon og lager for DR2, fram til flyttingen til Trandum i 1987. Krigskommisariat Oppland (KKO) ble nedlagt i 1991 og oppgavene overtatt av Vernepliktsforvalttningen Hedmark som fikk nytt standkvarter på Ridehuset. Flere av interiørene gjennomgikk da større endringer i samarbeid med antikvariske myndigheter. Det ombyggede Ridehuset etablissementet fikk Forsvarets byggeskikkpris i 1992.

2005: Ridehallen (0005) toalrenovert og ombygget innvendig til kontorlokaler for Vernepliktsverket.

Fant du det du lette etter?