Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_115_01_a.jpg" without description

Flyhangar, inv. nr. 0045.

1949–50: Luftfartsdirektoratet foretok undersøkelser på Rygge med tanke på etablering av en flyplass.

1952–54: På NATO-møtet i Lisboa i februar 1952 ble det bestemt at det skulle bygges en flyplass på Rygge. Flyplassen ble finansiert gjennom NATOs infrastrukturprogram. Anleggsarbeider tok til i april samme år og flyplassen ble åpnet i september 1954. Luftkommando Østlandet ble samme dag flyttet fra Lille Rygge til Rygge flystasjon. Første fly landet på den nye rullebanen 15. juli 1953.

1954–57: Selv om stasjonen formelt ble åpnet i 1954, ble hovedtyngden av stasjonens bygninger for forlegning, administrasjon, sanitet, velferd etc. oppført i perioden fram til 1957.

1955: 1. juli 1955 ble første skvadron overført til Rygge hovedflystasjon.

1970–74: Stor byggevirksomhet ved stasjonen. Blant annet ble det bygget flere flybunkere – såkalte sheltere – i betong for spredning og beskyttelse av flyene.

1980: Det første F-16 levert til Rygge. I forbindelse med de nye flyene ble det foretatt arbeider og nybygg for ca. 20–30 millioner kroner.

2004: Hangard 0044 og 0045 fredet.

2007: I løpet av de siste årene har Rygge gått fra å være en rendyrket jagerfly-base til å bli et senter for mangeartet virksomhet. I 2002 ble 332 skvadron flyttet til Bodø, og 1. januar 2003 mistet Rygge status som hovedflystasjon og ble i stedet til Rygge flystasjon. Rygge fortsatt en av Luftforsvarets største baser, selv om den militære flyaktiviteten ikke er like stor som før.

2016: Rygge flystasjon blir til Luftforsvarets base Rygge og det er vesentlig helikoptre som flyr fra basen.

Fant du det du lette etter?