Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

1890-tallet: Seiersten skanse med Veisvingbatteriet ble etablert i perioden 1894–1902 på ekspropriert og kjøpt grunn på landsiden øst for Oscarsborg og Oslofjorden. Kanonene på Veisvingbatteriet hadde en rekkevidde på 5000 meter. De tre minste kanonene ved Veisvingbatteriet var fra Oscarsborg. Den største kanonen ble kalt «Norges kanon» etter Stortingets lange behandlingstid, med 30 års diskusjon om anskaffelse og plassering. I 1898–1899 ble det oppført flere bygninger på anleggene, til dels av materialer fra Seiersten prestegård. Seiersten skanse ble bygget ut i årene 1898– 1900 med tilslutningslinjer mot syd og nord. Skansen hadde også to brønner og en latrine inndelt for offiserer, underoffiserer og menige soldater. Kaserne, messe og kjøkken lå nord for skansen. Stabburet eller depotet står i dag på Follo museum.

1905: Unionen mellom Sverige og Norge opphørte 7. juni 1905, men det var en stund usikkert om Sverige ville anerkjenne løsrivelsen. Etter sammenbrudd i forhandlinger mellom de to landenes regjeringer, ble det på en regjeringskonferanse den 13. september 1905 besluttet iverksatt delvis mobilisering. Styrker ble utplassert fra samme dag.

1914–18: Veisvingbatteriet var også bemannet med nøytralitetsvakt under første verdenskrig.

1940: Luftvernbatteriet på Seiersten var 9. april 1940 oppsatt med to Bofors-kanoner nord for Veisvingbatteriet, samt avstandsmåler.

1970- og 80-tallet: En periode ble Seiersten skanse brukt til rally-crosskjøring. Det var da lastet jordvoller og sandhauger inn på området.

1990-tallet: Opparbeidet kystkultursti på strekningen mellom Follo Museum, Seiersten skanse, Veisvingbatteriet, Kopåsbatteriet og Husvik. Arbeidet var et samarbeid mellom Oscarsborg festning , Oscarsborg Festnings Venner og Frogn kommune. En delvis rehabilitering av Seiersten skanse pågikk frem mot 1992. En del av skansens stenmurer og jordvoller ble da reparert.

2003: Nasjonale Festningsverk overtok forvaltningen

Fant du det du lette etter?