Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80477_126_03_c.jpg" without description

Vognmagasinene, inv.nr. 0006 og 0007, har opprinnelig bølgeblikkkfasade av sjelden type.

Ski depotleir ligger på sydvestre side av Ski sentrum. Adkomst går gjennom villabebyggelsen som omgir leirområdet. Like ved går hovedveien vestover. Leiren ligger på et relativt jevnt og høyt moreneplatå.

Etablissementet Ski leir utgjorde tidligere tre separate bygningsmiljøer: Monsrud leir, Nordre leir og Magasinleiren.

Magasinleiren omfatter i hovedsak bygninger fra etableringsperioden i 1890-årene. Fra hovedporten i nord fremstår leirområdet (Magasinleiren) i dag som et u-formet tun. Lengst bak står en stor depotbygning (inv.nr. 0002) av tre fra omkring 1900. Den har teglmurte pillarer og høyt plasserte inngangspartier, som er utformet som kasser med utvendige trapper og vindfang. Bygningen er eksponent for en magasintype som fikk stor utbredelse særlig i tiden før og etter unionsoppløsningen. To vognmagasiner (inv.nr. 0006 og 0007) utgjør sidene i tunet. Bygningene har den opprinnelige bølgeblikkledningen og konstruksjoner av valset jern bevart. Disse er sjeldne i nasjonal sammenheng.

Etablissementet består videre av en 1 1/2 et. oppsynsmannsbolig fra 1897 som er laftet og kledt med stående panel med detaljer i sveiserstil, en brannstasjon oppført i 1940 (inv.nr. 0039) og flere lagerbygg fra omkring 1900 (inv.nr. 0004, 0008, 0012 og 0013). Bygningene er godt bevart, og har høy grad av opprinnelighet med hensyn til materialbruk og detaljer.

Fant du det du lette etter?