Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_127_01_a.jpg" without description

Hovedtunet sett mot inv.nr. 0002 og 0006.

1870/80-tallet: Jernbanen åpnet forbi Ski i Kråkstad herred i 1879 med traseer i flere retninger.

1896: Grunn kjøpt fra gården Finstad for etablering av militær depotplass for Feltartilleriregiment nr. 1 (AR1) ved Ski. Militærdepotet og jernbanen kom til å bli de største arbeidsplassene i Ski ved siden av jordbruket.

1897–1920: Magasinleiren og Nedre leir (Monsrud leir) ble bygget ut i årene 1897–1920. Grunn innkjøpt fra gården Monsrud i 1902. Ski magasinleir lagret artillerimateriell, trekkvogner for ammunisjon og skyts, og kvartermateriell som utrustning, håndvåpen med videre for artilleristene. Leirens vognmagasiner var også innrettet for stallvirksomhet. I første periode omfattet Ski leir en del verksteder og magasiner, kjøkkenbygning, oppsynsmannsbolig og ammunisjonshus. Det ble i tillegg bygget et sidespor til jernbanen, og i 1907 ble en jernbanerampe av tre på laftestener oppført i tilknytning til sidesporet.

1921–33: Makeskifte mellom Militærvesenet og Norges Statsbaner i 1921– 22. I 1925 også med eieren av Arneberg gård i 1925. I 1932–33 ble noe av den militære eiendommen solgt.

1940–45: Under annen verdenskrig var ca. 600 tyskere forlagt ved Ski depot. I denne perioden ble vesentlige deler av Nordre- og Nedre leir (Monsrud leir) bygget ut, med ni lange brakker og garasjer utenfor den gamle hoveddelen av leiren. Monsrud leir omfattet også tre bygninger fra 1907.

1945–93: AR 1 hadde lager her til 1993.

1995: Deler av Ski leir tillatt kassert.

2004: Bygningene i verneklasse 1 ble fredet

2006: Solgt.til privat investor.

Fant du det du lette etter?