Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

3

Totalt ant. inv.:

40

Ant. inv. m/vern:

9

Bygninger med eksteriør og interiør, samt veier og plasser

 

Ski magasinleir har militærhistorisk betydning som depotleir for feltartilleriet og har hatt vesentlig betydning for stasjonsbyens fremvekst. Leirområdet er verneverdig både ut i fra historisk sammenheng og bygningstypene bygningstypene som er representert.

Leiren fremstår som et helhetlig og godt bevart miljø med høy alder og stor grad av opprinnelighet. Depotbygningen fra omkring 1900 er et interessant og karakteristisk eksempel på magasinbygninger i tre fra denne perioden. Vognmagasinene har stor bygningshistorisk interesse som tidlige og godt bevarte eksempler på denne typen materialbruk og konstruksjon. Øvrige verneverdige bygninger er viktige for leirmiljøet.

Vernet omfatter bygningenes eksteriør og dels interiør, plasser, veier og andre spor etter militær virksomhet innen angitt område.

Bygningene ble fredet ved forskrift 06.05.04.

Image "80477_128_01_a.jpg" without description

Oppsynsmannsboligen m.fl.

Image "80477_128_02_a.jpg" without description

Garasjebygning inv.nr. 0006 med 1890-talls platekledning.

Image "80477_128_03_a.jpg" without description

Depotbygning av tre, inv.nr. 0002.

021301 Ski magasinleir

Image "80477_129_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?