Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

1890-årene: Økende spenning i forholdet mellom Norge og Sverige blant annet som følge av Konsulatsaken i 1895.

1899–1901: Fra 1899 behandlet en kommisjon spørsmålet om en forsterket og systematisk befestning av landtilgangene mot hovedstaden. Planen innebar etablering av en fremskutt østre linje og forberedte stillinger for feltartilleri. Planen ble lagt fram for Stortinget i 1901 og igangsatt samme år.

1902: Batteriet etablert med seks standplasser.

1905: Unionen mellom Sverige og Norge opphørte 7. juni 1905. Men etter en regjeringskonferanse 13. september d. å. ble det iverksatt en delvis mobilisering; beredskapssituasjonen innebar fra samme dag at styrker ble oppsatt og utplassert i grupperingsområdene.

Ca. 1965: Avtale inngått mellom Forsvarsdepartementet og Statens friluftsråd om tilrettelegging av flere gamle batterier til friluftsformål, blant annet Skorås nordre batteri. Dette innebar at kommunen overtok tilsyn med området.

2004: Anlegget fredet.

Fant du det du lette etter?