Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Skorås søndre batteri ligger på en høyderygg ved Glommas vestside, mellom Solbergfoss og Øyeren. Skorås søndre er et større anlegg, dypere og mer oppbygget enn Skorås nordre, som ligger i nærheten. Batteriets adkomstveier kommer bakfra til høyre og venstre fløy og fortsetter som en dyp vollgang gjennom batteriet. Vollgangen er delvis utsprengt i fjell og oppbygget, mellom batteriets brystvern og bakre knaus hvor siktebordet står. Siktebordet står på batteriets høyeste punkt med bevart stenfundament og plate. I fjellknausen under siktebordet finnes et utsprengt og fullstendig dekket rom for mannskaper. Forholdsvis dype ammunisjonsnisjer er bygget inn i brystvernet med åpningene ut mot vollgangen og med en spesiell, skråstilt nisje mellom vollgangen og høyre fløystandplass. Fremskutte kanonstandplasser er tilpasset et kupert terreng. Batteriet bærer enkelte synlige spor etter mindre restaureringer.

Fant du det du lette etter?