Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_95_01_a.jpg" without description

Siktebordsfundamentet med ammunisjonsnisjene i bakgrunnen

1814: Grønsund var et viktig krysningspunkt over Glomma. Under den korte krigen med Sverige sommeren 1814 drev svenske styrker store deler av den norske hæren til vestsiden av Glomma og den 8. august 1814 var tre kompanier oppstilt med kanoner i dette området.

1890-årene: Økende spenning i forholdet mellom Norge og Sverige blant annet som følge av Konsulatsaken i 1895.

1899–1901: Fra 1899 behandlet en kommisjon spørsmålet om en forsterket og systematisk befestning av landtilgangene mot hovedstaden. Planen innebar etablering av en fremskutt østre linje og forberedte stillinger for feltartilleri. Planen ble lagt fram for Stortinget i 1901 og igangsatt samme år.

1902: Staåsbatteriet påbegynt og var ferdig året etter.

1905: 7. juni vedtok Stortinget resolusjonen som medførte bruddet med Sverige. Den 31. august kom representanter for landenes regjeringer sammen i Karlstad for åforhandle om saker som berørte løsrivelsen. Den 8. september brøt forhandlingene sammen og begge land mobiliserte sine styrker langs grensen. Forhandlingene kom i gang igjen den 13. september og man nådde enighet den 23. Som et resultat av forhandlingene ble befestningene i den framskutte linjen ødelagt.

Ca. 1965: Avtale inngått mellom Forsvarsdepartementet og Statens friluftsråd om tilrettelegging av flere gamle batterier til friluftsformål, blant annet Staåsbatteriet. Dette innebar at kommunen overtok tilsyn med området.

2004: Anlegget fredet

Fant du det du lette etter?