Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_299_01_a.jpg" without description

Kanonstandplass med utsyn over Tønsbergfjorden.

1891: En kommisjon nedsatt ved kgl. res. av 11. juni 1891 for å lage en innstilling om forsvaret av Tønsberggområdet.

1898–1904: Sundåsbatteriet ble planlagt til forsterkning av Tønsbergdistriktets faste forsvar. Området Sundåsen i Bogen skilt ut i 1899 ved ekspropriasjon fra de to gårdene Fitja og Kolstad. Kanonstandplasser (søndre og nordre) anlagt samme år, samt en kommandoplass, spisebrakke og ammunisjonsmagasin. Sundås stod i hovedtrekk ferdig utbygget i 1900 – samtidig med Håøya – og ble underlagt det nyopprettede Kystartilleriet.

1905: Unionen mellom Norge og Sverige opphørte 7. juni 1905. Etter en regjeringskonferanse 13. september 1905 ble det besluttet iverksatt en delvis mobilisering. Tønsberg befestninger fikk ordre om demobilisering den 11. oktober. I 1905 startet rekruttskole for artillerister og signalister på Sundåsen og for mineavdelingen på Husø.

1920-tallet: Fortet stilt i reserve, med kanonene fortsatt på plass.

1940–45: Under første del av annen verdenskrig, i 1940–41, flyttet tyskerne kanoner herfra til andre etablissementer.

1945: Forsvaret overtok anlegget igjen etter krigen.

1962: Avtale om kommunalt tilsyn og vedlikehold ble inngått i 1962.

2005: Solgt med fredningsklausul til Stokke kommune.

Fant du det du lette etter?