Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80477_228_03_a.jpg" without description

Opprinnelig smie inv.nr. 0076.

Image "80477_228_04_a.jpg" without description

Ammunisjonhusene, inv.nr. 0161 og 0162. Det er satt inn vinduer i sistnevnte.

Terningmoen leir ligger nær Elverum sentrum, mellom riksveien og jernbanelinjen vest for Glomma. Området består av flat sandmo og furuskog.

Tre omfattende utbyggingsperioder preger leiren: Etableringsperioden sent på 1800-tallet, en del bygninger fra annen verdenskrig og bebyggelse fra etterkrigstiden. Terninggmoens tidlige perioder er i dag representert ved viktige bygningsmiljøer og en bevart hovedstruktur med blant annet veinett.

Leirbebyggelsen var frem til annen verdenskrig konsentrert til et rektangulært område i øst, mellom jernbanen og hovedveien. Okkupasjonstiden medførte en betydelig utbygging av leirområdet, i første rekke langs jernbanesporet mot vest og syd, og en del bygninger i bue omkring den opprinnelige leirkjernen i nordøst. Fra 1950-tallet og senere er enkelte nybygg oppført innenfor det gamle kjerneområdet, nærmest hovedporten.

Fra det eldste bygningsmiljøet står det 12 énetasjes soldatbrakker gruppert i rader. Brakkene hadde opprinnelig åpne svalganger, men disse ble på 1930-tallet bygget inn for helårsbruk. En gammel smie står nord for jernbaneovergangen. Den eldste delen av smia er laftet på 1800-tallet, mens et tilbygg av plank er fra 1916. En del av bygningen brukes i dag som kapell, men noe interiør og inventar er bevart.

Syd for jernbanelinjen står et miljø med tre eldre ammunisjonshus (inv.nr. 0161, 0162 og 0163), to små laftede «ammunisjonshus» fra 1880-tallet og ett av plank fra 1916. Opprinnelig bygningsstruktur er beholdt, med mindre endringer.

Image "80477_229_01_a.jpg" without description

Barfrøstua, inv.nr. 0052.

Barfrøstua er laftet som tradisjonelle loftbygninger i Østerdalen, tilsvarende såkalte barfrøkonstruksjoner som opprinnelig var vakttårn fra middelalderen. Bygningen, som ble oppført i 1932, ligger i området nærmest hovedporten.

To ekstyske bygningsmiljøer i leiren er spesielle i landssammenheng, og representerer en viktig utbyggingsperiode ved Terningmoen. Sydøst for jernbaneovergangen står tre ekstyske lemmebrakker som et komplett bygningsmiljø etter en kompanileir lagt som et u-formet tun. Bygningene (inv.nr. 0150, 0151 og 0152) er frittliggende, lange lemmebrakker med midtkorridor. Interiør og eksteriør er meget opprinnelig. Fire tyske laftehytter (inv.nr. 0001, 0007, 0008, 0009), oppført etter tyske typetegninger, står i det opprinnelige leirområdet i øst. De er godt bevarte, med opprinnelige dører, vinduer, hovedstruktur og en del innvendige overflater.

Image "80477_229_02_a.jpg" without description

Leirgate med mannskapsbrakker fra 1880-tallet.

Fant du det du lette etter?