Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

1600-tallet–medio 1800-tallet: Østoppland infanteriregiment ble opprettet i dette distriktet fra 1657. Fra 1650-tallet ble det bygget befestninger i Elverumsområdet på begge sider av elveløpet: Christianfjeld festning og flere ytre skanser, blant annet Elverum, senere Terningen og Grindalskansen ved sundet på vestsiden. Perioder med forfall og nedleggelse i fredstid vekslet med istandsetting og utbygging i krigssituasjoner. Skansene lagt ned etter inngåelsen av unionen med Sverige. Bygningene på Terningskansen var en tid i bruk som løytnantbolig.

1862: Fra 1860-årene ble jernbanelinjen fra Hamar til Elverum ført over Terningmoen.

1878–79: Terningmoen skogstykke kjøpt til etablering av en ny ekserserplass for Østerdalen bataljon i Akershusiske infanteribrigade. Det gamle militærdepot ble flyttet fra Gaardermoen (ved Glommas østside), der bataljonsøvelsene tidligere hadde vært samlet ved Elverum kirke. Eksersis startet på Terningmoen i 1879.

1887–88: Flere bygninger ble oppført på Terningmoen: to offisersbrakker, stall for hester, offisersmesse, depotbygning og materialskur.

1894: Første arealutvidelse fant sted i 1894 i forbindelse med etableringen av skyteskole og skytebane for infanteriet. Forlegningsbrakker oppført mellom jernbanelinjen og den opprinnelige Hamarveien.

Ca. 1900: Nytt arealkjøp bedret adgangen mellom leir og skyteplass. Det ble samtidig reist offisersmesse, forlegninger, verksted og sykehus.

1911: Regimentet videreført i forbindelse med ny hærordning med Terningmoen som hovedøvelsesplass, noe som innebar helårsarbeidsplasser for underoffiserer og håndverkere.

1928: Regimentets standkvarter flyttet fra Hamar til Regimentsgården i Elverum.

1932: Skyteskolen og Vinterskolen for infanteriet slått sammen på Terningmoen, noe som igjen medførte byggevirksomhet.

1940–45: Stor byggevirksomhet under okkupasjonen: Leirområdet utvidet betraktelig vestover og med enkeltbygg syd for jernbanelinjen.

1950–54: Nytt SVI-skolebygg og elevforlegning.

1961: Nytt messebygg tatt i bruk for SVI med flere senere utvidelser.

1981–82: Østoppland forsvarsdistrikt og Østoppland infanteriregiment nr. 5 flyttet sin stab hit fra Regimentsgården i Elverum. Terningmoen ble standkvarter for Østoppland heimevernsdistrikt nr. 05. Det ble oppført ny elevforlegning.

1990-tallet: Bygningsmessig tilpasning med blant annet oppføring av en fellesmesse for befal og menige.

2006: Gardeskolen midlertidig lokalisert på Terningmoen. Andre brukerre er Hærens styrker/ stab, TRADOK, FLO base Østerdalen, Forsvarsbygg og HV-05.

Fant du det du lette etter?