Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

3

Totalt ant. inv:

242

Ant. inv. m/vern:

24

Eksteriør og hovedstruktur med enkeltbygningers interiør

Image "80477_230_01_a.jpg" without description

Lemmebrakkemiljø

Image "80477_230_02_a.jpg" without description

Laftehytte fra den tyske byggeperioden med utkragende laftenover.

Elverumsområdet har lange militære tradisjoner, og Terningmoen leir må ses i tilknytning til de militærhistoriske anleggene omkring. Bygningsmiljøet i leiren har spesiell verdi idet det viser utviklingen av Forsvarets virksomhet fra de historiske anlegg og frem til i dag.

Verneverdiene er knyttet til bygningsmiljøer som viser leirens historie og utvikling, og i tillegg visse bygningsmiljøer som har en spesiell arkitektonisk eller militærhistorisk verdi i landssammenheng.

Selv om en del endringer er gjennomført, fremstår det tidligste leirmiljøet i hovedtrekk bevart med opprinnelig uttrykk og hovedstruktur, inkludert veier. De gamle soldatbrakkene står som et tilnærmet komplett miljø som har et sjeldent helhetlig preg. Soldatbrakker av samme type ble oppført mange steder, men få er bevart i dag. Her har de en klar historisk interesse, som en sentral del av det eldste bygningsmiljøet og den opprinnelige leirstrukturen. Det er også et viktig eksempel på en tidlig leirtype. Fra den tidlige perioden i Terningmoens historie står også tre gamle ammunisjonshus. Både bygningstypen og den høye alder er sjeldent i landssammenheng. Den gamle smien har historisk interesse som del av det tidlige miljøet på Terningmoen. Barfrøstua fra 1932 er en karakteristisk bygning med røtter i stedlig byggeskikk. Bygningen er knyttet til spesielle begivenheter, som for eksempel kongelig tjeneste på Terningmoen i etterkrigstiden.

Fra den tyske byggeperioden ved Terningmoen har lemmebrakkene spesiell verneverdi som godt bevarte eksempler på en interessant og tidligere mye utbredt bygningstype. Flere lemmebrakker med høy grad av opprinnelighet utgjør et komplett tun. De tyskoppførte laftehyttene utgjør et godt bevart miljø fra annen verdenskrig. Laftehyttene har spesiell interesse både som enkeltobjektene og når de ses i sammenheng med de tyske lemmebrakkene.

Vernet omfatter bygninger og alle spor etter militær aktivitet innenfor verneområdet.

Fant du det du lette etter?