Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80477_190_03_c.jpg" without description

Veggmaleri i krigsskolen.

Etablissementet Tollbodgaten 10 – Den gamle Krigsskolen i Oslo – ligger i et sentralt bymiljø i Kvadraturen, på hjørnet av Dronningens gate og Tollbodgaten. Eiendommen er en del av den opprinnelige Christianiabebyggelsen, med røtter tilbake til 1630. Den nye byen som ble bygget opp i et strengt rutenettsystem etter brannen i det gamle Oslo i 1624 besto av en- og toetasjes bygninger, med god plass inne i kvartalene. I dag er miljøet mest preget av 5–6 etasjers forretningsgårder fra slutten av 1800-tallet og fremover, med høy utnyttelse.

Anlegget består av en tilbaketrukket hovedbygning med fremspringende tverrfløyer i to etasjer, samt sidebygning, orientert mot Dronningens gate, gårdsplass omgitt av bakbygninger i to etasjer og mur med inngangsportal mot Tollbodgaten. Hoveddbygningen har høyt mansardtak med inntrukne arker, mens tverrfløyene har saltak og gavler markert med hjørnepilastre og trekantgavler (pedimentgavler). Mellom fløyene ligger en opphøyet, inngjerdet hage hvor det står en minneobelisk over general D. Hegermann. Gjerdet er utført av smijern, inndelt i felter mellom høye murpilarer kronet med urner. Det arkitektoniske forbildet til denne komposisjonen er en barokk forplass – Cour d'Honneur. Her fremstår plassen imidlertid kun som en arkitektonisk markering, i det hovedinngangen ligger på den andre siden, mot gårdsplassen. Sidebygningen mot Dronningens gate (Ordresalen) er rikere ornamentert enn hovedbygningen, med kvaderstensimitasjon, horisontale trekninger og bekroning av midtpartiet. Flere av elementene kan gjenfinnes på muren mot Tollbodgaten. Bygningen har to klart artikulerte fasader, men med ulik utforming, noe som karakterriserer anlegg fra barokken og rokokkotiden.

Image "80477_191_01_a.jpg" without description

Tollbodgaten 10, Gamle Krigsskolen – sett fra Tollbugata.

Hovedinngangen skjer til gårdsplassen gjennom en monumental port. En dobbeltløpet steintrapp med forseggjort smijernsgelender leder opp fra gårdsplassen til hovedinngangsdøren midt på fasaden. Midtpartiet er markert med en trekantgavl, flankert av en ark på hver side. Hovedbygningen er både mot gate og gårdsplass slemmet, uten andre dekorative elementer enn markert sokkel og profilert gesims. Hovedbygningen har fire markerte blindvinduer mot bakgården. To av disse har blinddører på innvendig side.

Den lukkede gårdsplassen er brolagt og omgitt av bakbygninger i to etasjer mot syd og vest og muren med inngangsportal mot nord. En mindre lysgård ligger bak Ordresalen, med port inn fra gårdsplassen.

Hovedbygningen er innvendig preget av fine interiører, hvorav 2. etasje er den mest påkostede. Av gamle elementer finnes stukktak, brystningspanel, listverk, dører og malte veggfelter. De fineste veggmaleriene finnes i «Jaktrommet», med landskaps- og jaktscener malt for prins Carl av Hessen i 1770-årene. I kjelleren er de opprinnelige hvelvede rommene fra 1600-tallet bevart, men interiøret ellers er preget av dagens bruk som bodega. Etter 1970, da skole- og forlegningsvirksomheten flyttet, er interiørene blitt tilført en del representativt utstyr, som jernovner, lysekroner, tapeter, møbler m.m. Fargesetting og materialvalg er delvis basert på undersøkelser på stedet, delvis tolkninger i forhold til tidskarakter.

Image "80477_191_02_c.jpg" without description

Detalj av fasaden.

Fant du det du lette etter?