Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Vallermyrene leir ligger utenfor Porsgrunn ved Telemarksporten. Bygningmassen ligger på en flate med svak helling, mellom den gamle hovedveien til Porsgrunn og en høy, skogkledt ås. Grunnen er et tidligere jordbruksområde og det ligger fremdeles noen gårdsbruk omkring, blant annet gårdsbruket som fikk fradelt grunn til leiren. Leirområdet karakteriseres av flere lange enetasjes bygninger med saltak og et åpent område for tidligere ridevolt.

Image "80477_318_03_a.jpg" without description

I området mellom stallene står det flere lange rekker med tjoringsbommer av betongpåler.

Image "80477_319_01_a.jpg" without description

Vallermyrene inneholder et godt bevart ekstysk stallmiljø med ridehus.

Velferdsbygget/Messebygningen (inv.nr. 0004) som er anlagt med god utsikt over området har vegger av lemmebrakkemoduler, med en vindusrekke øverst på veggen og dører fra spisesalen ut mot en vestvendt buet terrasse med underliggende dekningsbunker. Bygningen har en interessant og godt bevart spisesal, med overlys, liggende panel som illuderer laftede stokker og detaljer som spikerhoder med hakekors. En forlegningsbrakke (inv.nr. 0002) av lemmemoduler er i god stand og sjeldent godt bevart, med høy grad av opprinnelighet i interiør og eksteriør. Her finnes også to forlegningsbrakker (inv.nr. 0003 og 0005) med bevart eksteriør og hovedstruktur. Videre finnes flere bunkere i området foran messebygget. Det øvrige leirområdet omfatter bygninger og anlegg knyttet til hestevirksomhet.

Ridehallen (inv.nr. 0008) er av panelt bindingsverk, med åpen takstol og sammenhengende vindusrekke øverst på veggen. Opprinnelige detaljer som luke og lastebom finnes også bevart, men innvendig galleri er revet. Leirens opprinnelige staller (inv.nr. 0006, 0007, 0009, 0010, 0011, 0012, 0014 og trolig 0013) er delvis ombygget til garasjer eller lager, men har bevart innvendig hovedstruktur og eksteriør. De ekstyske stallene har en karakteristisk form med et forhøyet midtparti med horisontale vindusbånd som gir godt overlys. På kortenden er det rom for stallpersonell.

En allé strekker seg innover leirområdet, i østvestlig retning fra opprinnelig hovedinngang. I området mellom stallene står det flere lange rekker med tjoringsbommer av betongpåler med avtagbare stenger av jern.

Image "80477_319_02_a.jpg" without description

Verlferdsbygget/Messebygningen, inv.nr. 0004. Under ligger en dekningsbunker.

Image "80477_319_03_a.jpg" without description

Nedgang til bunkeren under messebygningens terrasse.

Fant du det du lette etter?