Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede

2

Totalt

24

Ant.

13

Bygninger med verneområde

 1

Vallermyrene leir anskueliggjør viktige deler av den tyske virksomheten under okkupasjonen. Etablissementet er militærhistorisk interessant også idet leiren har hatt en funksjon i det norske Forsvaret gjennom hele etterkrigsperioden.

Leiren utgjør et samlet, helhetlig ekstysk bygningsmiljø med bevaringsverdi både på bakgrunn av leirens bygningstyper og opprinnelige funksjon. Miljøet står tilnærmet komplett, med mange og interessante elementer fra den opprinnelige leiren – staller, ridehus, messe- og forlegningsbygninger, bunkere, åpent ridevoltområde og tjoringsbommer.

Opprinnelig fantes det flere ridehus og et meget stort antall staller fra annen verdenskrig spredt rundt i landet, men de fleste er i dag enten ombygd eller revet, slik at miljøet på Vallermyrene har stor sjeldenhetsverdi.

Vernet omfatter bygninger og alle spor etter militær virksomhet innenfor angitt område.

Image "80477_320_01_a.jpg" without description

Ridehallen, inv.nr. 0008.

Image "80477_320_02_a.jpg" without description

Interiør i Ridehall

Image "80477_320_03_c.jpg" without description

Interiør fra Velferdsbygget. Liggende panel som imiterer laftet tømmer og har spikerhoder med hakekors.

Image "80477_320_04_a.jpg" without description

Typisk ekstysk stall.

080501 Vallermyrene

Image "80477_321_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?