Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80477_39_01_a.jpg" without description

Ved strid skulle det oppføres et brystvern rundt siktebordet. Vestre batteri er det eneste batteriet hvor et slikt brystvern er oppført.

1890-årene: Konsulatsaken medførte økt spenning mellom Sverige og Norge.

1899: Østre og Vestre batteri etablert i Sarpsborg. Batteriets fire kanonstandplasser ble anlagt med fire meters bredde og sidemurer med betongkledning. Mellom hver kanonstand var det betjeningsgraver, som hadde én sitteplanke og ett håndmagasin. Batteriet hadde i tillegg et bølgeblikkledt ammunisjonsmagasin på nordsiden og et kanonskur av bordkledt bindingsverk på vestsiden. Hele området var inngjerdet med dobbel port.

1899–1901: Fra 1899 behandlet en kommisjon spørsmålet om en forsterket og systematisk befestning av landtilgangene mot hovedstaden. Planen innebar etablering av en fremskutt østre linje og forberedte stillinger for feltartilleri. Planen ble lagt fram for Stortinget i 1901 og igangsatt samme år.

1901–03: Befestningsplanen for Glommalinjen og en fremskutt østre linje iverksatt. Bygget en ny fløy til batteriet for to kanoner med to dekningsrom og ammunisjonsrom.

1905: Unionen mellom Sverige og Norge oppløst 7. juni 1905. Etter en regjeringskonferanse 13. september ble det besluttet å iverksette delvis mobilisering, noe som innebar at styrker ble oppsatt og utplassert i grupperingsområdene.

1920-tallet: Området makeskiftet i 1921. Fra 1924 ble etablissementet i sin helhet utleid som boligtomt.

1991: Deler av tomten ble solgt til festeren i 1991, med forbehold om at grunnarealet hvor befestningsanlegget lå skulle tilbakeføres til Forsvaret. Forsvaret fikk full råderett over batteriet.

2004: Anlegget fredet

2005: Anlegget ryddet og gjort tilgjengelig for publikum

Fant du det du lette etter?