Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

1

Totalt ant. inv.:

1

Ant. inv. m/vern:

1

Kanonbatteriet med militærhistorisk landskap

Sarpsborg Vestre batteri er konstruksjonsmessig godt bevart, med intakt tørrmurkonstruksjon og trappegelendere. Den sentrale delen av anlegget utgjør en interessant og sjelden konstruksjonstype med trapper, brystvern anlagt i vinkel og med rom bak som viser variasjonen innen grensebefestningene. Siktebordet har oppbygd mur ved siktebordet, noe som ellers kun skulle utføres i en konfliktsituasjon og er i seg selv sjeldent.

Batteriet har vesentlig militærhistorisk interesse på grunn av batteriets rolle i et omfattende og viktig forsvarssystem mot Sverige. Militæranleggene som ble bygget ut i denne perioden har også symbolverdi i forbindelse med nasjonens løsrivelse fra unionen.

Vestre batteri ble fredet ved forskrift 06. 05. 04

Vernet omfatter det militærhistoriske landskapet med alle spor etter militær virksomhet innenfor angitt område.

Image "80477_40_01_a.jpg" without description

Uregelmessig murte dekningsgraver.

Image "80477_40_02_c.jpg" without description

Liten ammunisjonsnisje.

Image "80477_40_03_c.jpg" without description

Dør til ammunisjonsmagasin.

010505 Vestre batteri

Image "80477_41_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?