Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80478_62_03_c.jpg" without description

Forlegningsbunker

Åsen ligger ca. 2 km øst for Sola flyplass i området syd for Stavanger by. Batteriet er plassert på toppen av en kolle som stikker opp i det ellers flate landskapet. Atkomsten til anlegget skjer sydfra. I denne lavere delen av området var det bl. a. kjøkken og bad som det ennå vises spor av i form av grunnmurer. En rekke store kanonstillinger med tilknyttede bunkersforlegninger ligger på de høyeste punktene rundt toppen av kollen der det er vidt utsyn vestover mot Sola og nordover mot Forus og Stavanger by.

Samtlige forlegninger er bygget opp i mur forblendet med stein. Endel av dem er preget av forfall, spesielt innvendig, andre er i enkel, men relativt god stand. Flere har dekorasjoner innvendig som er utført etter krigen. Kommandoplassen er noe ombygd etter 1945. I området er der også bevart tidligere ammunisjonsbunkere, forblendet med stein og som mannskapsrommene, delvis bygd inn i bakken. Området inneholder en rekke spor etter omfattende luftvernartilleri. Skytset er fjernet, men strukturen og anlegget som helhet er svært intakt.

Image "80478_63_01_a.jpg" without description

Utsyn fra Åsen mot Hafrsfjord.

Image "80478_63_02_a.jpg" without description

Bunkerne og forlegningsrommene er forblendet med stein og bygd delvis inn i bakken.

Fant du det du lette etter?