Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

17

Totalt ant. inv.:

33

Ant. inv. m/vern:

17

Åsen batteri er militærhistorisk interessant fordi det er knyttet direkte til den omfattende tyske utbyggingen av flyplassanleggene sør for Stavanger. Leiren skiller seg spesielt ut ved det omfattende systemet med forlegninger bygget i mur og sten som det eksisterer få av på landsbasis. Av de ekstyske anleggene rundt Stavanger er Åsen batteri det eneste som er bevart tilnærmet komplett og uten store strukturelle endringer. Den ekstyske bygningsmassen foreslås derfor bevart som helhet sammen med det militærhistoriske landskapet der sporene av den tyske aktiviteten fremgår og blir skånet for inngrep. De ekstyske interiørene er fragmentarisk bevart og inngår derfor ikke i vernet. Bevaringen skal ikke være til hinder for Forsvarets videre utvikling av anlegget.

Forskriftsfredning av inventarer i verneklasse 1 ble gjennomført 06. 05. 2004

Image "80478_64_01_a.jpg" without description

Fra adkomsten

Image "80478_64_02_a.jpg" without description

Ammunisjonslager

Image "80478_64_03_a.jpg" without description

Interiør fra en av forlegningene.

Image "80478_64_04_a.jpg" without description

Noen av forlegningene er blitt dekorert innvendig etter krigen.

112410 Åsen

Image "80478_65_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?