Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80478_108_03_a.jpg" without description

Material- og redskapsskur, inv.nr. 0034.

Image "80478_108_04_a.jpg" without description

Offisersmesse, inv.nr. 0003, er oppført i upanelt maskinlaft i enkel sveitserstil.

Bømoen ligger ved utløpet av Raundalen (Mjølfjell, Upsete) ca. 4,5 km nordøst for sentrum på Voss. Overgangen og forbindelsen mot Granvin og Hardanger går like øst for leiren. Terrenget består for en stor del av flate sandmoer bevokst med furu som ligger på terrasser opp fra Raundalselva. Denne danner avgrensningen av leirområdet mot øst og syd idet den svinger vestover ved utløpet av dalen. Leiren består av en magasinleir, en forlegningsleir, flystripe, verksteds- og administrasjonsområde i tillegg til skytebaner. Etablissementet er stort med totalt 94 inventarnummer hvorav 29 foreslås vernet. Den eldste bebyggelsen, forlegnings- og magasinleiren, er samlet i den østlige delen av hovedleiren. To tidligere kompani-/regimentstun, ett fra ca. 1900 og et fra tiden rundt 1910, ligger side om side på en vid terrasse med bratte skråninger ned mot elven. Disse har hver bestått av tre soldatbrakker med en ekserserplass i midten samt tilhørende underoffisersbrakker, offisersbrakker og en regiments/stabsbrakke plassert langs en linje på vestiden av tunene (to soldatbrakker i 1910-tunet brant ned etter et bombeangrep i 1942). Mannskapskjøkkenet ligger bak soldatbrakkene sammen med en variert gruppe bygninger med opprinnelig funksjon som badehus, proviantbod, potetkjeller, skosmie, redskaps- og vedskur. På en liten høyde på nordsiden av forlegningsleiren ligger den tidligere underoffisersmessen fra 1914 som nå er i bruk som befalsmesse. Her ligger også den gamle sykestuen fra 1919, bygd etter typetegning i nordisk nybarokk stil, sammen med et uthus. Disse er nå ute av bruk og endel preget av forfall, men er ellers meget godt bevart med hensyn til opprinnelige detaljer både innvendig og utvendig. Det samme gjelder to laftede ammunisjonshus nedenfor, bygd i hhv. 1900 og 1910. Lenger nede, på en lavere tange mot elven, ligger et område med magasiner og vaskehus, de fleste satt opp i løpet av de første 20 årene av leirens historie. Magasinleiren utgjør et samlet miljø og er godt bevart m.h.t. opprinnelig utforming, noen også med innvendige detaljer. På sydsiden av forlegningsområdet står fremdeles den gamle oppsynsmannsbolig med et mindre uthus. Inntil den tidligere innfartsveien til leiren som kom inn via en bro over Raundalselven, ligger der også et eldre halmmagasin med høyvekt samt en vaktbygning ved inngangen til leiren mot nordvest. Oppsynsmannsboligen er preget av moderniseringer, mens halmmagasinet har en høyere grad av autensitet. Når det gjelder øvrige deler av forlegningsleiren har viktige bygninger som soldat- og offisersbrakker gjennomgått relativt omfattende innvendige ombygninger. Endel vinduer og arkitektoniske detaljer utvendig er skiftet ut, men som helhet er forlegningsområdet og strukturen meget godt bevart. Mannskapskjøkkenet og underoffisersmessen utgjør imidlertid unntak idet de har gjennomgått påbygninger og større utvendige endringer.

Image "80478_109_01_a.jpg" without description

Til høyre regimentstunene sett fra syd. I forgrunnen en underoffisersbrakke, inv.nr. 0015. Offiser- og regimentsbrakker lengst mot venstre.

Nord og vest for forlegningsleiren ligger flystripene på Bømoen med den eldste flystripen i retning sydvest/nordøst, krysset av den nyere øst-vestgående landingsstripen. Flere grupper med verksteder og ulike servicebygg på sydsiden av flystripene består for en stor del av ekstyske og nyere bygg. Dette inkluderer også brannstasjonen som er svært godt bevart, bl.a. med intakt slangetårn. På østsiden av Raundalselven er det også et skytefelt som hører til leiren, men dette er holdt utenfor Landsverneplanens sammenheng.

Image "80478_109_02_a.jpg" without description

Inv.nr. 0002 har vært i bruk som telefonsentral.

Image "80478_109_03_a.jpg" without description

Vaskehus fra 1932, inv.nr. 0052.

Image "80478_109_04_a.jpg" without description

Ekstysk brannstasjon, inv.nr. 0081, med slangetårn.

Image "80478_109_05_a.jpg" without description

En av bygningene i Magasinleiren.

Fant du det du lette etter?