Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

1898: Stortinget vedtok å flytte leiren fra Vik til Voss. Desember 1898: Vedtak om kjøp av Bømoen.

1899: Første sesong med eksersis. Benyttet av Sogn og Sunnfjord bataljoner frem til 1910.

1909–12: Overgang fra korps- til regimentsordning. Nytt regimentstun bygget mot syd, i tillegg til nytt ammunisjonsmagasin, supplering av offisersbrakker, telefonsentral mv. Sogn (eldste tun), Voss og Hardanger (1910-tunet) heretter innunder samme regiment med jevnlige samlinger på Bømoen. Etablissementet utvidet i 1910 med skytefeltet på Skjerve.

1911: Nordre Bergenhus Infanteriregiment (IR 10) og 4. Hjulrytterkompani (sykkelkompani) overtok administrasjonen av leiren.

1914–18: Nytt soldathjem satt opp øst for forlegningsleiren. Nøytralitetsvern på Bømoen. Montering av ovner og piper i soldatbrakkene (tidl. kun brukt om sommeren).

1930–40: Den eldste flystripen på Bømoen bygget ut.

1940–45: Tysk bombing av leiren i aprildagene 1940. To soldatbrakker i tunet bygget i 1910 brant ned sammen med bl.a. soldathjemmet.

1946: Regimentsadministrasjonen overført fra Bergen til Voss.

1967: Britiske avdelinger på vinterøvelse innlosjert på Bømoen fra 1967.

1975: Bømoen tekniske verksted, senere Voss tekniske verksted, tatt i bruk. Økende sivil virksomhet i deler av leiren (Voss vegstasjon, Biltilsynet m.v.).

1988: Arsenalet på Vestlandet overflyttet til Bømoen.

1995–2002: Fjordane regiment disponerte leiren. Den delen av regimentets administrasjon som tidligere lå på Tvildemoen ble i løpet av 1996 blitt overført til Bømoen.

2002–2007: Leiern disponeres av Alliert treningssenter sør-Norge. En del av de fredede bygningen er overført til Skifte Eiendom.

Fant du det du lette etter?