Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

28

Totalt ant. inv.:

97

Ant. inv. m/vern:

28

Image "80478_110_01_c.jpg" without description

Offisersbrakke, inv.nr. 0003.

Image "80478_110_02_c.jpg" without description

Hoveddør, inv.nr. 0042.

Image "80478_110_03_c.jpg" without description

Detalj fra hallen sykestue.

Bømoen er militærhistorisk interessant som en del av den norske forsvarsoppbyggingen i årene før unionsoppløsningen i 1905. Etableringen er også sterkt knyttet til den samferdselshistoriske utviklingen med utbygging av jernbanen rundt århundreeskiftet. Bygningene har vært i kontinuerlig bruk med påfølgende endringer. Staller, latriner, soldathjemmet og to av forlegningsbrakkene er borte, men som helhet er leiren svært godt bevart med et stort antall bygninger som viser ulike funksjoner ved den opprinnelige leiren. På landsbasis kan den sammenlignes med noen av de større innlandsleirene på Østlandet, for eksempel Helgelandsmoen og Hvalsmoen, som også ble bygget opp i denne perioden.

Formålet med bevaringen på Bømoen er å ta vare på den opprinnelige leirstrukturen og bygningene fra den eldste perioden i leirens historie med noen få unntak. Det gjelder en kjøkkenbygning, tidligere badehus og befalsmesse. Dette har vært sentrale bygninger i leiren, men ombygninger både innvendig og utvendig er såvidt omfattende at disse ikke er blitt underlagt vern. Den ekstyske bygningsmassen er bedre bevart i andre og mer helhetlige miljøer. Et unntak fra dette er brannstasjonen med intakt slangetårn. Slike bygninger er det få igjen av på landsbasis og den er derfor omfattet av vern.

Omfanget av vern varierer noe etter graden av opprinnelighet. På grunn av innvendige ombygninger gjelder vernet i hovedsak eksteriørene. Enkelte bygninger er imidlertid lite endret eller har bevaringsverdige arkitektoniske detaljer i interiørene. Dette gjelder sykestuen med uthus, et vaskehus, ammunisjonsmagasinene samt brannstasjonen. Sykestuen er den best bevarte sykestuen fra denne perioden i Forsvarets eie og er meget verneverdig som typeeksempel.

Forskriftsfredning av inventarer i verneklasse 1 ble gjennomført 06.05.2004

Image "80478_110_04_a.jpg" without description

Den gamle sykestuen i nybarokk stil.

123502 Bømoen

Image "80478_111_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?