Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80478_16_03_c.jpg" without description

Evjemoen ligger ved Evje i Setesdalen ca. 7 mil nord for Kristiansand. Selve leirområdet ligger på de relativt flate elvebankene på østsiden av Otra-elven. Evjemoen består av to hovedområder, nordre og søndre leir. Nordre leir som ble anlagt i 1912–18, består blant annet av en gruppe magasinbygninger fra 1916 som har høy grad av autentisitet. I tilslutning til disse ligger der også to tilflyttede magasinbygninger fra siste del av 1800-tallet. Et område med lager- og verkstedsbygg ligger inntil et sidespor til Setesdalsbanen. De fleste bygningene her har gjennomgått store endringer, men noen enkeltbygg er fortsatt godt bevart.

Søndre leir som kom til i perioden 1940–45, består blant annet av et sentralt forlegningsområde med kaserner, messebygning og offisersforlegninger. Her er også en rekke enkeltbygninger med spesielle funksjoner slik som f. eks. en avlusningsanstalt i tillegg til et bygningsmiljø med garasjer, staller, høyløer og verkstedbygninger. En ekstysk sykestue ligger utenfor stall- og garasjeområdet og er i dårlig forfatning. Generelt er bygningene på Evjemoen for en stor del meget godt bevart med intakte eksteriørkvaliteter. En del bygninger har også originale interiørdetaljer som vegg- og takpaneler, dører, gerikter og trapperekkverk.

Image "80478_17_01_a.jpg" without description

Tysk stall, inv. nr. 0053, i Søndre leir.

Image "80478_17_02_a.jpg" without description

Magasin, inv. nr. 0029, i Nordre leir.

Image "80478_17_03_a.jpg" without description

Vakt/arrest, inv. nr . 0027, i Nordre leir.

Image "80478_17_04_a.jpg" without description

Offisersmesse, inv. nr. 0033, fra den første anleggsperioden.

Fant du det du lette etter?