Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

23

Totalt ant. inv.:

314

Ant. inv. m/vern:

25

Bygninger med verneområde

Evjemoen er en stor og kompleks leir med antikvarisk interessant og tildels meget godt bevart bygningsmasse knyttet til flere perioder. Kombinasjonen av staller, garasjer og verkstedbygninger fra 2. verdenskrig utgjør på landsbasis et av få godt bevarte ekstyske bygningsmiljøer av denne typen. Leiren har militærhistorisk interesse i tillegg til å inneha miljømessige kvaliteter. Formålet med vernet er å ta vare på sentrale deler av den eldste norske leiren og et utvalg av de best bevarte ekstyske bygningene i leiren. Befalsmessen fra etterkrigstiden utgjør et unntak fordi det danner et viktig element i hovedaksen i leiren og ellers utgjør et godt bevart eksempel på messebygg fra 1950-tallet.

Evjemoens størrelse og sammensatte karakter gjør at visse deler av leiren bør kunne utvikles videre uten bevaringsmessige bindinger. I Nordre leir inngår bare deler av den eldste leirbebyggelsen i bevaringen. Lager- og verkstedsområdet ved Setesdaalsbanen utgjør som helhet et lite enhetlig miljø og er derfor ikke inkludert i Landssverneplanen. Man bør imidlertid legge til rette for at noen av de mest intakte bygningene her blir bevart dersom det er lokal interesse for dette. Den ekstyske sykestuen som ligger utenfor kjerneområdet, er i dårlig forfatning og har mindre antikvarisk interesse.

Forskriftsfredning av inventarer i verneklasse 1 ble gjennomført 06. 05. 2004

Image "80478_18_01_a.jpg" without description

Mannskapsforlegning, inv. nr. 0092, i Søndre leir.

Fant du det du lette etter?