Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80478_116_03_a.jpg" without description

Pansersperringer ved innkjøringen til fortet. Steinene er bardunert og kunne veltes ut ved behov.

Image "80478_116_04_a.jpg" without description

Inngang til fjellanlegget.

Fjell fort ligger på Store Sotra vest for Bergen, på et høydeplatå over Fjell gard midt på øya. Opp til fortet leder den opprinnelige anleggsveien, som fortsatt er fullt kjørbar. På et punkt nedenfor fortsområdet finnes en enkel pansersperring bestående av bardunerte kampesteiner. Fra fortet, som ligger i et buktende, gresskledt landskap, er det vidt utsyn over skjærgården.

Fortets kjerneområde utgjøres av den tomme kanonbrønnen til trippeltårnet (fjernet 1968) og det underjordiske forlegningsanlegget i fjell. Kanonen hadde fem plan hvorav de to nederste hadde tilliggende rom i fjellet. I tilslutning til nederste nivå ligger forlegningsanlegget, som i det vesentlige er på ett plan. Anlegget er teglmurt innvendig og rom og korridorer har en hvelvet takkonstruksjon. Korridorene har kabelgater dekket av trelemmer. Deler av treverket er restaurert i nyere tid. I de fleste rom er veggene pusset og malt, ofte med brystninger i en mørkere farve. Hvert kvarter har sin farvesetting, bl.a. har kjøkkenkvarteret hvitt tak, brunt brystningsskille og blekgrønt brystningsfelt. Korridorene er anlagt med tanke på at det ikke skal finnes dødvinkler hvor en inntrenger kan søke skjul fra dekket maskingeværild. Utenfor forlegningsrommene finnes geværstativer der våppnene var montert slik at det bare var naturlig å løsne dem fra den ene siden. Følgelig fikk man en tydelig indikasjon om riktig løperetning i en akutt situasjon.

Rommene har vært benyttet som ammunisjonslagre, forlegninger, oppholdsrom, verksteder, drivstoff- og vanntanker, kjøkken, sanitæranlegg, el-verk, telefonsentral, aggregater og sykestue. Mange rom har en eksepsjonelt høy bevaringsgrad, med bl.a. opprinnelig, nær intakt bemaling i typiske «funkis»-farver, opprinnelig elektrisk anlegg og relativt mye intakt armatur, opprinnelige ovner m.v.

Image "80478_117_01_a.jpg" without description

Trippeltårnet fra Slagskipet Gneisenau, fjernet 1968.

Foto: FMU

Anlegget er inndelt i kvarterer hvor hvert kvarter kjennetegnes av en egen farvesetting i interiørene. Forlegningene er inndelt i enheter beregnet på hhv. befal og menige, førstnevnte med tregulv som tildels er oppråtnet på grunn av høy luftfuktighet. Kommandantens kvarter hadde særlig høy standard med lett tilgang til sanitæranlegg og badstue. I kjøkkenkvarteret står fortsatt store ekstyske steamkjeler og bakerovn. I et tilstøtende kvarter finnes flere sanitærrom med godt bevarte originale toaletter, noe som faktisk er en sjeldenhet i en ekstysk bevaringssammenheng. I et eget vaskerom finnes fint utformede sirkulære vaskekummer støpt i terrazzo med vannkraner på en høy søyle i midten. Her ligger også badstuen som er bevart med opprinnelig treinnredning, men der treverket har omfattende fuktskader.

I landskapet omkring fjellanlegget finnes store deler av et meget omfattende nærforsvarssystem bevart, opprinnelig bestående av maskingeværstillinger, flammekastere, kanoner, antiluftskyts og bombekastere. Løpegraver, manganstålkupler etter maskingevær- og bombekasterstillinger og to ekstyske radarer utgjør stadig iøynefallende elementer i landskapet. Løpegravsystemet er meget godt bevart. Forøvrig inneholder området en større mengde små og store bunkere, men mesteparten av det fortifikato

Image "80478_117_02_c.jpg" without description

Teglmurte hvelv i gangene inne i fjellet.

Fant du det du lette etter?