Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Verneklasse:

2

Totalt ant. inv.:

375

Ant. inv. m/vern:

1

Hovedstruktur, indre fjellhall

Utbyggingen av Haakonsvern orlogsstasjon viser utviklingen av et maritimt baseområde i siste halvdel av 1900-tallet. Anlegget har militærhistorisk interesse. Etablissementet har hatt sentral, nasjonal betydning samtidig som NATOs engasjement i oppbyggingen avspeiler den strategiske betydningen som dette anlegget har hatt også i internasjonal sammenheng.

Tørrdokken er teknologisk interessant og må betraktes som et moderne teknisk kulturminne knyttet til denne typen virksomhet. De øvrige bygg og anlegg har i store trekk vært under kontinuerlig endring og utvikling i løpet av de årene etablissementet har eksistert og har derfor mindre interesse.

Fant du det du lette etter?