Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Image "80478_120_03_a.jpg" without description

Splinthangar

Image "80478_120_04_a.jpg" without description

Splinthangar

Kystfortet og den tidligere flyplassen på Herdla ligger mellom Hjeltefjorden og Herdlaafjorden, ca. 30 km i luftlinje nordvest for Bergen. Det tidligere flyplassområdet med rulle- og taksebaner ligger på en flat, gressbevokst sandbanke med sjø på begge sider. Terrenget her er åpent med vegetasjon og fysiske spor som gjør at den tidligere strukturen fortsatt er synlig. I nordenden, med utsyn mot Fedjefjorden, finnes det rester av splinthangarer og annen relatert bebyggelse som drivstoff- og ammunisjonslagre, brannstasjon m.v. ved Paddehola og inntil høydedragene på Små og Store Karlsøyni. Hovedkvarteret lå i sydenden av plassen med kontorer, hangarer, verksteder og nok en brannstasjon. Idag er det bare rester og mindre spor igjen av bygningene med direkte tilknytning til den tidligere flyplassfunksjonen i denne delen av området. Langs Herdlaåsen og mot bygdesenteret og havnen på innsiden av Herdla har det vært forlegningsområde med en rekke mannskapsbrakker. På Herdlaåsen fungerer to av dem idag som administrasjonsbygninger for øvingsfortet. Utenom disse er det kun bevart et fåtall enkeltstående ekstyske bygninger. En stor del av mannskapsbrakkene lå utenfor Forsvarets område og er borte. På innsiden av flyplassområdet i bukten mot øst er det spor etter slipp og kaianlegg for sjøfly og båter. Det samme gjelder en rekke nærforsvars- og batteristillinger på utsiden av rullebaner og på høydeedragene i begge ender av flyplassområdet i tillegg til bunkere og tunnelsystemer. Den ekstyske torpedostasjonen som lå på vest for flyplassområdet ut mot Hjeltefjorden ble modernisert etter annen verdenskrig.

Fant du det du lette etter?