Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_121_01_a.jpg" without description

Oversikt over flyplassområdet på Herdla. Spor etter veier og taksebaner er fortsatt synlig. Bildet på neste side er tatt fra samme standpunkt under 2. verdenskrig.

1930–39: Planer om en flyplass på de flate jordene på Herdla lansert i utredning om ny flyplass for Bergen. Radiofyr for sjøflyruten Bergenn–Oslo plassert på Herdla.

1940: Den tyske okkupasjonsmakten bygget flyplass på Herdla. Bane I (øst/vest) påbegynt i juni, bane II senere samme år. Deler av banedekket bygd i lemmekonstruksjoner. Store mengder matjord fjernet. Første fly på plass på ettersommeren. Flyskur m.v. langs flystripen.

1941: Støping av taksebaner. Hangarer, flyskur, mannskapsbrakke/operasjonshovedkvarter, kontorer, lagerbrakker m.v. reist i sørenden. Stor monteringshall samt hangar på vestsiden. Batteri med fire 10,5 cm kanoner, skuddvidde 16.000 m bygget på Gavlen, senere tilsluttet Artillerigruppe Hjelteefjord. To av kanonene satt i kasematter ved krigen slutt. Økende evakuering (tvangsutflytting) av lokalbefolkningen. Utenlandske krigsfanger installert på Herdla for å utføre byggearbeider på senhøsten.

1942: Supplering av taksebaner, mindre hangarer, flyskur og brakker. 18 luftvernstillinger rundt plassen. Kirken og kirkegården stengt. Kirkens tårn og tak fjernet og omgjort til materiell- og ammunisjonlager samt stall med bunker ogtunneller under. Hele lokalbefolkningen tvangsevakuert.

1943: Utvidelse av taksebanenett, oppstillingsareal og øst/vestbane som fikk betongdekke. Forlegning til minst 1000 mann, derav et stort antall krigsfanger, i oppførte brakker og beslaglagte sivile hus krevde ny infrastruktur, bl.a. til omfattende vannforsyning.

1944: To store åpne hangarer bygget mot nordøst. Fullføring av torpedobatteri «Hjelte» med tre 53 cm torpedorør.

1945: Forsvaret overtok Herdla etter den tyske kapitulasjonen i mai. Bygdefolket fikk flytte tilbake til hjemmene sine på Herdla i oktober.

1946–1960-årene: Flyplassen leilighetsvis brukt i Luftforsvarets flyrute mellom Fornebu, Kjevik, Sola og Bergen til høsten 1946. En stund forelå det planer om utvidelse, men Sola ble prioritert som militær flyplass på Vestlandet. Den sivile storflyplassen ble lagt til Flesland. Hangarer mv. på Herdla ble tatt i bruk som depot. Sivil skole- og klubbflyvning. Kystfortet opprettholdt.

1960-tallet: Flyplassen opprettholdt som reserve/nødflyplass med nord/sør-banen fri for hindringer. Anlegget periodevis avstengt. Omlegging av veistruktur mv.

1994: Etablert øvingsfort på Herdla.

2002: Herdla fort nedlagt, men hovedstridsmidlene ble besluttet langtidslagret.

2006: Langtidslagringen opphørte til fordel for endelig utrangering. Forsvaret har imidlertid fortsatt virksomhet på Herdla – dette er virksomhet knyttet til måling/kalibrering/verifisering av fartøyer.

Fant du det du lette etter?