Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

0

Totalt ant. inv.:

75

Ant. inv. m/vern:

0

Militærhistorisk landskap

Etableringen av flyplass og kystfort har, sammen med de øvrige hendelsene på Herdla under annen verdenskrig, både sivil- og militærhistorisk interesse. Den tyske etableringen var meget omfattende og førte til store inngrep og påkjenninger for lokalsamfunnet. Byggevirksomheten og befestningen foregikk kontinuerlig gjennom alle krigsårene. Ved krigsslutt hadde flyplassen og kystfortet med torpedostasjonen høy operativ status, en viktig del i rekken av stridsanleggene som tyskerne bygget opp på Vestlandet.

Forsvarsverkene på Herdla må ses i sammenheng med de militære etablissementene på øyene i nærheten. Flere av disse er norsketablerte anlegg bygd opp som en del av Bergen ytre befestninger i tidsperioden 1895–1905, ble overtatt og delvis supplert av okkupasjonsmakten. Den opprinnelige, omfattende ekstyske bygningsmassen på Herdla er imidlertid fragmentarisk bevart. De bygninger som er igjen har gjennomgått tildels store endringer og tilsvarende bygg er bevart i andre og mer helhetlige miljøer. Anlegget foreslås derfor bevart som militærhistorisk landskap som omfatter sporene etter det opprinnelige ekstyske flyplassanlegget og fortifikasjonene rundt. Dette gjelder synlige spor av flystripe (nå i form av vegetasjon), rester av batterier, bunkere, hangarer og andre militærhistoriske elementer i tillegg til viktige strukturer i landskapet slik som veianlegg og hustufter.

Fant du det du lette etter?