Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_21_01_a.jpg" without description

Kasernen, inv. nr. 0014.

1641: Vesterlen regiment opprettet samtidig som Kristiansand ble anlagt som garnisonsby.

1662–72: Christiansholm fort bygget ut på holmen utenfor Østre havn i Kristiansand. I strandområdet på fastlandet innenfor ble det satt opp militære bygninger rundt Retrancheementsplassen (tidspunkt for utbygging usikker).

1700–1799: Batterier og anlegg forsterket under Den store nordiske krig 1709–1720, forfalt senere i århundret. Odderøya fort nedlagt i 1797 og utbygd til Karantenestasjon.

1807–1814: Utbygging og forsterking av anleggene ved Kristiansand under Napoleonskrigene.

1872: Sanering av festningsverk. Odderøya nedlagt, Lagmannsholmen og Christiansholm beholdt, men uten militær betydning.

1892: Storbrann i Kristiansand. Store deler av bebyggelsen, bl. a. ved Retranchementet gikk tapt. «Knaldsatsbygningen» i tegl fra 1845 restaurert og enkelte bygninger gjenoppført, bl. a. boder og «blikkhus». Størstedelen av området ble liggende ubebygget. Brukt blant annet som festplass for kommunen i de påfølgende år.

1898: Nåværende magasinbygningen kjøpt som depot for artilleriet.

1911–20: Stortinget vedtok i 1911 å bygge skole med forlegning for utdannelse av underoffiserer til 3. brigade i Kristiansand. Byggearbeidene kom i gang året etter og skolen sto ferdig i 1913. Samtidig ble en privat eiendom, Strandgt. 56 overtatt, påbygd og innredet til kommandantbolig. Retranchementet overdratt til Kristiansand kommune, men kunne fortsatt brukes som øvingsplass.

1940–45: Okkupasjonsmakten benyttet kasernen til forlegning.

1945–51: Kasernen gjort om til kontor og forlegning.

1951–95: Kasernen var i bruk som hovedkvarter for Distriktskommando Sørlandet.

1952: Forsvarsdepartementet overdro et større areal av Østre Strandgate til Kristiansand kommune for utlegging bl. a. til strandpromenade. Forsvarets opplagsbod, magasinboden, fikk stå.

1995: Kasernen overtatt som hovedkvarter for Distriktskommando Sør- og Vestlandet.

2003: Militær virksomhet avviklet og bygningene overført til Skifte Eiendom.

2004: Kommunen overtok bygning 0009 Magasinbod.

2004: Bygg 0014, Kasernen, solgt til Kaserna AS, Kristiandsand.

Fant du det du lette etter?