Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø Kvarven

Image "80478_84_01_c.jpg" without description

Inngangen til torpedobatteriet.

Image "80478_84_02_c.jpg" without description

Detalj fra torpedobatteriet, leider til reservesiktestasjon.

Image "80478_84_03_c.jpg" without description

Torpedobatteriet hadde utskytningsrampe over vannoverflaten.

Kvarven er navnet på det ytterste neset som ses fra sentrale deler av Bergen, ca. 4–5 km i luftlinje vest for Bergenhus/Vågsbunnen. Her møtes Byfjordens vestre og nordre løp, og utgjør dermed den siste delen av innseilingen til Bergen.

Torpedobatteriet ligger helt nede ved sjøkanten, like innenfor den ytterste pynten der fjorden brekker sydøstover mot byen. Selve batterioverdekningen er intakt med luker til tre torpedorør i tillegg til oppstikkende kommandotårn i bakkant inn mot fjellet. En kjerrevei som går langs sjøen fører ut til batteriet. Rekkverket er ødelagt og vegbanen noe tilgrodd, men veianlegget forøvrig er i hovedsak intakt. Langs veien finnes tufter og ruiner etter eldre bygninger og anlegg.

Kanonbatteriene fra 1895–98 ligger høyere oppe på neset: Ett ut mot kanten av en bratt, vestvendt skrent, og ett haubitzbatteri mer tilbaketrukket. Fra batteriet har en utsikt til leden vestover, nordover mot Askøy og til Byfjorden mot Sandviken og Nordnes. Fra Hestviken/Gravdalsbukten fører veien i svinger opp til anleggene på toppen. Flere partier av denne er ganske bredt anlagt med forseggjorte oppbygninger i tørrmur.

Langs veien opp til det fremre batteriet ligger fortsatt to intakte Moniermagasin – hvelvede murkonstruksjoner i lettarmert betong, brukt til magasinering av ammunisjon. Byggemåten, en lett skallkonstruksjon av armert betong, ble utviklet av en fransk gartner, Joseph Monier, som eksperimenterte med overdekninger av hønsenetting og portlandsement. Denne fikk stor betydning for utviklingen av den moderne jernbetongen. Det største magasinet (inv.nr. 0077, 19x8 m), bygd til 21 cm batteriet, har fått innsatt nye porter i netting og er i bruk til sivile lagerformål. Det minste (inv.nr. 0081, 9 x 4m), bygd til 57 mm batteriet, ligger helt oppe ved batteriet og er mer autentisk bevart med originale jerndører.

Veien fører videre oppover til haubitzbatteriet. Her ligger ett moniermagasin av samme type som inv.nr. 0077. Også dette magasinet har fått satt inn ny port og er i vesentlig dårligere forfatning enn tilsvarende magasin som ligger lenger nede.

På området for øvrig ligger løpegraver, stillinger for haubitzkanoner, lyskasterstilling, to kommandoplasser samt en rekke andre spor etter det opprinnelige fortet. Restene av en idretts-/ekserserplass er også fremdeles synlig.

Image "80478_84_04_a.jpg" without description

Veien til torpedobatteriet.

Fant du det du lette etter?