Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk Gravdal

Bakgrunn: Gravdal gård ble trolig ryddet på 600-tallet. Den er nevnt i sagaene, første gang i 1163. Sikre data om mølledrift fra 1200-tallet (eldste kjente i Bergen sammen med møllene i Muleelven). Fra 1500-tallet eid av kjente bergenske byborgere. Første del av nåværende bygning oppført som herregård av tysk/norsk oberstløytnant ca. 1745. Huset utvidet og påbygd en etasje av bergenskjøpmannen August Konow, antagelig på 1840-tallet. Brukt som sommerbolig/lystgård.

1899–1905: Forsvaret ervervet Gravdal gård med tilhørende bygninger, Gravdalsvassdraget og gården Bakken. Hovedhus i bruk som kaserne og underoffisersskole for sikkerrhetsbesetning i Festningsartilleriet og Mineforsvaret. Boliger for befal ble innredet i eksisterende bebyggelse. To nye boliger satt opp for Minevesenets administrasjonsspersonell. Verksteder, intendanturmagasin/depoter, telefonsentral mv. innredet bl.a. i eldre møllebygning. 45 m kai og to kullskur for Marinens torpedobåter anlagt i bukten i 1899.

1907–09: Nytt minemagasin i Hestviken.

1908: Signalverksted (eldre hus) brant. To nye murbygninger oppsatt for signalavdelingen.

1913–18: Hovedbygningen innredet til bolig for kommandanten under nøytralitetsvernet i forbindelse med første verdenskrig. Nye boliger for nestkommanderende og vollmester kom til og befalsboliger innredet i underoffiserskolen som ble nedlagt i 1914. Veien forlenget fra Gravdal til Hestviken.

1922: Større deler av Gravdal gårds grunn med vassdraget solgt til Laksevåg kommune.

1940–45: Okkupasjonsmakten brukte Gravdal som hovedsete for Artillerigruppe Bergen.

1960: Kommandantstillingen opphevet etter nedlegging av Bergen festningsverker. Hovedhuset ble sjefsbolig for Sjøforsvarskommando Vestlandet (SKV).

1970–77: Kommandantboligen forfalt etter at ny admiralsbolig ble bygget på Wallemsneset.

1978–98: Restaurering av hovedbygning og hageanlegg. Brukes av Bergen Militære Samfunn til selskaps- og kursdrift. Flere av bygningene i Gravdalsviken er leiet ut til en båtforening.

Fant du det du lette etter?