Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk Kvarven

Image "80478_85_01_a.jpg" without description

Batteri fra utbyggingen 1895–98. Kanonen er satt opp i etterkrigstiden.

1836: Central-Commissionen for Norges Befæstningsvæsen reiser for første gang spørsmål om å anlegge nye permanente befestninger i Bergensavsnittet.

1894: Kr. 100.000 stilt til rådighet av Bergen Forsvarsforening (herav kr. 60 000 samlet inn av Bergen Kvinnekrets). Muliggjorde oppstart av ingeniørmessige forberedelser. Den 20. november ga Forsvarsdepartementet ordre om å påbegynne befestningsanleggene.

1895–97: Penger bevilget over statsbudsjettet og arbeidene påbegynt. Konsulatfeiden med Sverige ga støtet til en betydelig norsk opprustning. Stortinget ga nå rundelige ekstrabevilgninger, spesielt til Marinen og kystfestningene. I 1896 sto veianlegget ferdig på Kvarven. Batterier og ammunisjonsmagasiner sto ferdig i 1897.

1898: Batteriet oppsatt med tre 21 cm St. Chamond kanoner, tre 24 cm St. Chamond haubitsere, tre hurtigskytende kanoner og to mitraljøser.

1899: Torpedobatteriet påbegynt.

1900–1905: Arbeidene i ytre befestninger (se kat. 124704,) med minesperring m.v. påbegynt. Samtlige anlegg ferdig desember 1902. Torpedobatteriet med tre utskytningsrør for 45 cm torpedoer overlevert i september. Tilsynet underlagt Marinen (Marineholmen). I 1903 omfattet anlegget toppbatteri og torpedobatteri, håndmagasiner og moniermagasiner til hvert av de tre toppbatteriene, ett lyskasteranlegg på Kvarvepynten, to krigsbarakker, en centralstasjon (trehus) og en oppsynsmannsbolig bygd ved Hestviken.

1913–18: Nøytralitetsvakt oppsatt ved alle anleggene av Bergens befestninger. Etablert nye overdekkede batterikommandoplasser, skanser og skyttergraver og en radiostasjon. Observasjonsposter på Kvarven og Sandviksfjellanlegget. Stor byggevirksomhet med bl.a. vaktskur og ammunisjonsskur, bad og sykehus i Gravdal (1917). Moniermagasin, kanonskur mv. tatt i bruk som forlegninger; brukbare forhold først i 1914–15. I 1916 ble Færøy vest for Askøy innlemmet i Bergens befestninger med luftvernstillinger og minesperringer. Flystasjon anlagt på Flatøen og underlagt Festningsflyvegruppen. Soldatmesse for mannskaper bygget på Kvarven av innsamlede midler fra privatfolk i Bergen. I 1928 gitt Forsvaret av Bergens forsvarsforening.

1921: Blokkhus reist på Kvarvens topp.

1930–38: Reist to nye bygninger på Kvarven: laboratorium (1930) og transformatorkiosk (1932). Kanonstandplass for to luftvernkanoner montert på Kvarven bekostet av innsamlede midler for Bergen Luftforsvar (1933). Ny proviantbod (1938).

1939: Nøytralitetsvern fra august/september.

1940–45: Fortet i strid med tyske styrker, men ble raskt inntatt av okkupasjonsmakten. Tyskerne gjorde små foranddringer på Kvarven, bortsett fra nye torpedorør som ble satt inn i batteriet ved sjøen i november 1940.

1945: Anlegget overtatt av det norske Forsvaret.

1961–2007: Bergen festning nedlagt. Norsk Undervannsteknologisk Institutt (NUTEC) har senere bygget opp en stasjon i Hestviken der det tidligere var kaianlegg, minemagasin, sykestue m.m. Området forvaltes av Bergen og Omland Friluftsråd (BOF).

Fant du det du lette etter?