Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern Gravdal

Verneklasse:

2

Totalt ant. inv.:

64

Ant. inv. m/vern:

5

Bygninger med verneområde

Kommandantboligen i Gravdal med omgivelser har militærhistorisk sammenheng med oppbyggingen og etableringen av Bergens befestninger. I likhet med Kvarven er den knyttet til hendelsene rundt de to verdenskrigene. Den har også vært i bruk til skolevirksomhet. Kvarven med Gravdal og Wallemsviken (kat.nr. 120105) utgjorde tidligere nesten sammenknyttede militære etablissementer hvor det også ble reist en rekke boliger. Området har vært nyttet av både Hæren og Sjøforsvaret. Idag er den fysiske sammenhengen mellom Gravdal, Kvarven og Wallemsviken mindre synlig. Anlegget er blitt oppstykket og til dels gått ut av Forsvarets eie. Hoveddbygningen har gjennomgått ombygninger både innvendig og utvendig i forbindelse med den militære driften, i tillegg til at anlegget som helhet har vært igjennom et omfattende restaurerings- og utskiftningsarbeid. Kommandantboligen bærer likevel fortsatt preg av å være et praktanlegg fra 1800-tallet til tross for endel endringer i omgivelsene. Anlegget regnes som en av de bergenske lystgårder og har som helhet stor kulturhistorisk verdi også med tanke på tilknytningen til mølledriften som pågikk helt frem til 1800-tallet.

Image "80478_90_01_a.jpg" without description

Kommandantboligens havefasade.

Image "80478_90_02_a.jpg" without description

Innkjørselen til Kommandantboligen.

120104 Kvarven/Gravdal

Image "80478_91_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?