Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern Kvarven

Fredede inv.:

1

Totalt ant. inv.:

64

Ant. inv. m/vern:

5

Bygninger og militærhistorisk landskap

Kvarven var det viktigste etablissementet i Bergens befestninger som besto av en rekke anlegg knyttet til innseilingen til Bergen. Denne gruppen av indre og ytre befestninger har stor militærhistorisk interesse som del av forsvarsoppbygningen langs kysten i 1895–1905 og må ses i sammenheng med anleggene ved Oscarsborg, i Trondheimsfjorden og ved Kristiansand i tillegg til grensebefestningene. Av en rekke bygninger er bare et fåtall bevart. Anlegget foreslås derfor vernet som militærhistorisk landskap.

De to best bevarte moniermagasinene utgjør imidlertid et unntak. Denne byggemåten fikk raskt stor betydning, ikke minst for Forsvaret. På Kvarven ble det bygd to store og en mindre type til de ulike batteriene for oppbevaring av ammunisjon. Magasinene ble imidlertid også brukt blant annet til forlegning for nøytralitetsvakten under 1. verdenskrig og er idag de eneste som står igjen av en større bygningsmasse. De enkle konstruksjoner fremstår som sjeldne og de to bygningene er derfor verneverdige både fra en teknologisk og en militærhistorisk synsvinkel.

Forskriftsfredning av inventarer i verneklasse 1 ble gjennomført 06.05.2004

Image "80478_86_01_c.jpg" without description

Image "80478_86_02_a.jpg" without description

Moniermagasin, inv.nr. 0081.

Image "80478_86_03_a.jpg" without description

Trapp opp til en av standplassene i 21 cm batteriet.

120104 Kvarven/Gravdal

Image "80478_87_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?