Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fysisk miljø

Lista flystasjon ligger sentralt på Lista noen kilometer vest for kommunesenteret Farsund, litt øst for Lista fyr. Området som omgir flystasjonen er et gammelt kulturlandskap med en egenartet flora og fauna og rike forekomster både av fornminner og kulturminner fra nyere tid. Flystasjonen dekker et areal på ca. 5000 dekar. Til samme etablissement hører det nærliggende Marka skyte- og øvingsfelt på ca. 1000 dekar.

Flystasjonen domineres av det omfattende rullebane-, taksebane- og veisystemet som for en stor del er utført i betongmoduler. Hovedrullebanen er 2440 meter lang og 45 meter bred, orientert sørøst-nordvest. Den er en forlenget og forsterket utgave av den ene ekstyske rullebanen, som målte 1570 meter og hadde dekke av betong med treseksjoner. Den krysses av en ekstysk betongrullebane som er 1570 meter lang, 80 meter bred og orientert øst-vest.

Den overveiende del av bygningene ligger vest for hovedrullebanen. De fleste er oppført under krigen, og omfatter funksjoner som kontorer, forlegninger, mannskaps- og befalsmesse, kinosal og skolebygning (oppr. hangar) samt tre store hangarer, flere splinthangarer, fyrhus og lagerbygninger. Fra etterkrigstiden stammer bant annet en rekke befalsforlegninger av såkalt «Lista-type». Førkrigstiden er representert med enkeltbygninger, blant annet bolighus og en tidligere meieribygning.

Image "80478_41_01_a.jpg" without description

Befalsmessa på Lista flystasjon, inv. nr. 0030.

Splinthangarene er anlagt i tilslutning til taksebanene, og er bygget for å skjerme parkerte fly mot splinter ved bombenedslag. De er avsmalnende steinsatte betongmurer med halvsirkelformet grunnplan. Noen er blitt overdekket og tatt i bruk til diverse lagringsformål, men mange står fortsatt som tyskerne forlot dem. Splinthangarene danner karakteristiske og meget synlige elementer i miljøet, som under annen verdenskrig var kamuflert.

Nord for vestre splinthangarområde finnes stadig tre av opprinnelig seks hangarer, (inv. nr. 0032, 0040, 0045). Hangarene er rektangulære i grunnplan, og har tak som bæres av en buet fagverkskonstruksjon i tre. Tak og vegger er i tre, men bygningen har en betongvegg med store skyveporter i front. Bygningene er i god, opprinnelig stand, særlig inv. nr. 0040 og 0045, som fortsatt har umalt innvendig panel. Hangarene inngår i et miljø sammen med en etterkrigs luftvernsimulator (inv. nr. 0038 lager); en egenartet mangekantet trebygning funksjonsbygget for formålet.

Befalsmessen (inv. nr. 0030) har en L-formet planløsning typisk for et stort antall ektyske messebygg og vi kjenner til flere bygninger med en liknende eksteriørmessig utforming. Den tofløyede, laftede trebygningen har stort valmtak, overbygget søylegang og smårutede vinduer og viser impulser fra bl. a. nordisk nybarokk og eldre trehusarkitektur. Befalsmessen har beholdt sitt opprinnelige eksteriørmessige hovedinntrykk på tross av nyere inngrep som vinduer med løse sprosser. Innvendig er enkelte rom samt hovedstruktur relativt intakt, men det er ellers gjort endel endringer.

Den øvrige bebyggelsen på flyplassen karakteriseres av større endringer i etterkrigstiden.

Marka skyte- og øvingsfelt, som ligger på et ra sør for flyplassen, omfatter blant annet gjenværende deler av et hærkystbatteri satt opp under Artillerigruppe Vanse i 1942, med seks 15 cm kanoner. Området rommer foruten en stor ekstysk kommandobunker 24 bunkere samt kanonstillinger med dekningsrom, løpegraver m. m. Bunkerne, som har tjent ulike funksjoner og ligger helt ute i strandsonen, har armerte betongvegger på 2–3,5 meters tykkelse. Marka er antagelig det ekstyske anlegg i Forsvarets eie som har mest til felles med de store strandbefestningene i Danmark og på Kontinentet. Det er normalt ikke tillatt med sivil ferdsel i Marka skyte- og øvingsfelt.

Image "80478_41_02_a.jpg" without description

Splinthangar

Image "80478_41_03_a.jpg" without description

Takkonstruksjon i hangar.

Image "80478_41_04_a.jpg" without description

Marka skyte- og øvingsfelt.

Fant du det du lette etter?