Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Fredede inv.:

4

Totalt ant. inv.:

188

Ant. inv. m/vern:

6

Bygninger og områdets hovedstruktur med veier, flystriper, indre taksebanering vest med splinthangarer og rester av banedekke i betong.

Bevaring av militærhistorisk landskap i Marka skyte-og øvingsfelt

Lista flystasjon utgjør et viktig eksempel på tysk flyplassutbygging under annen verdenskrig. Sammen med andre krigsminner i området, bl. a. Nordberg leir og bunkerene i Marka skyte- og øvingsfelt, forteller flystasjonen om den tunge tyske utbyggingen under annen verdenskrig. På grunn av omfanget av utbyggingen ble lokalbefolkningens liv sterkt preget og mange ble fordrevet fra sine hjem.

Områdets rike forekomst av kulturminner fra steinalder og opp til nyere tid gir området en historisk tilleggsdimensjon.

Hangarene utgjorde en viktig del av aktiviteten ved flyplassen og har bygningsmessige kvaliteter idet de store buespennene representerer ingeniørarbeid av høy standard. De har dessuten en høy grad av opprinnelighet utvendig såvel som innvendig og danner sammen med luftvernsimulatoren et miljø med store vernekvaliteter. Antallet ektyske hangarer som inngår i Landsverneplanen er begrenset, slik at dette hangarmiljøet står meget sterkt i en nasjonal sammenheng.

Befalsmessen har betydelige arkitektoniske kvaliteter til tross for endel bygningsmessige endringer. Bygningen omfattes derfor bare av eksteriørmessig vern.

Rullebaner, taksebaner og opprinnelig veinett er inkludert i verneområdet fordi de utgjør flyplassens ordnende hovedstrukturer og er essensielle for opplevelsen av områdets funksjon.

Bunkersanleggene i Marka skyte- og øvingsfelt fremstår med sine klare referanser til de store strandbefestningene lengre syd i Europa. I norsk sammenheng er dette sjeldne forsvarsanlegg ettersom de fleste «norske» anleggene i Atlanterhavsvollen ble bygget på fjell. På Solastranda utenfor Stavanger finnes Markas eneste norske motstykke, men dette området er ute av Forsvarets eie. Marka har i tillegg betydelige opplevelseskvaliteter og også pedagogisk verdi. Vernet omfatter deler av det militærhistoriske landskapet som i stor grad er sammenfallende med naturfredningsområdet langs sjøen.

Forskriftsfredning av inventarer i verneklasse 1 ble gjennomført 06. 05. 2004

Image "80478_43_01_c.jpg" without description

Terrassedøren på befalsmessen.

Image "80478_43_02_a.jpg" without description

Strandbefestningene i Marka skyte- og øvingsfelt.

100302 Marka skyte-og øvingsfelt

Image "80478_44_01_a.jpg" without description

Image "80478_44_02_a.jpg" without description

Marka skyte- og øvingsfelt.

100302 Lista flystasjon

Image "80478_45_01_a.jpg" without description

Fant du det du lette etter?