Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historikk

Image "80478_31_01_a.jpg" without description

Varegodslageret og senere magasin «Gamla», inv. nr. 0039 fra 1898. I bakkant til høyre skimtes Varodden.

1888: Kristiansandskommisjonen nedsatt ved kgl. res. for å utrede nødvendigheten av befestningsanlegg ved Kristiansand.

1891: Kommisjonen avga sin innstilling, som anbefalte anlegg av en marinehavn i Marvika, landfaste befestninger (særlig på Odderøya og Gleodden), samt diverse minebelter, ikke minst ved Topdalsfjordens munning. Innstillingen ble siden lagt til grunn for utbyggingen.

1895: Som del av opprustningen frem mot unionsoppløsningen bevilget Stortinget i 1895 ekstraordinært kr. 400. 000,- til en «paabegynnelse av Kristiansand befestninger». Bevilgningen ble brukt til kanonbatteri på Gleodden og til materiell for minesperringen ved Topdalsfjordens munning.

1896: Stortinget bevilget kr. 200. 000 til opplagshavner for krigsfartøyer ved Tønsberg, Fredrikstad, Kristiansand og Bergen. For Kristiansands del ga dette støtet til etableringen av marinehavnen i Marvika.

1897: Planerings- og byggearbeider pågikk ved orlogshavnen i Marvika, på Gleodden (kanonbatteriet) og ved mineanlegget i 1897 og 1898. Mineanlegget stod stort sett ferdig allerede i 1897, med bl. a. minemagasin, kabelmagasin, båtskur, oppsynsmannsbolig, uthus og avfyringsstasjon.

1898: Byggevirksomhet pågikk ved marinestasjonen, og flere av bygningene ble ferdigstilt. Samme år var 3 stk. 15 cm Armstrong- og 2 stk. 65 mm Hotchkiss-kanoner satt opp på Gleodden. Dette var hurtigskytende og svært moderne kanoner. Det ble også etablert kommandoplass og oppført et ammunisjonshus av monière-typen.

1899: «Marvikens oplagshavn» stod ferdig. De viktigste bygningene var sjefsbolig, to underoffisersboliger, magasinbygning, torpedomagasin med kjele- og pumperom, verksted med smie og to ammunisjonsmagasiner. Fra disse og magasinbygningen var det lagt skinnegang ned til kaien med hovedutstikkeren.

1901: Verftet omdøpt til Marviken Marinedepot.

1905: Situasjonen som oppstod ved uavhengighetserklæringen var såvidt spent at det ved Marvika ble lagt ut miner så langt hensynet til skipsfarten tillot det. To kanonbåter og fire torpedobåter var tildelt forsvarsavsnittet og deltok også i bevoktnings- og kampøvelser.

1914–18: Stor aktivitet i Marvika i forbindelse med nøytralitetsvakten under første verdenskrig. I ble det oppført et skur (inv. nr. 0037; revet 1996) for opplag av fire eldre torpedobåter. Det ble oppført som jernkonstruksjon med vegger og tak av bølgeblikk. Samme år ble inv. nr. 0039 ombygget til magasin.

1918–39: Nøytralitetsvernet ble gradvis avviklet frem mot sommeren 1919. Ved opplagshavnen var det i mellomkrigstiden en viss aktivitet, med egen marinesjef, endel underoffiserer og sivile verkstedhåndverkere. Høsten 1939 ble Kristiansand sjøforsvarsavsnitt satt opp med standkvarter i Marvika.

1940–45: Batteriet på Gleodden flyttet til Ålesund av okkupasjonsmakten.

1945–98: Fortsatt orlogsstasjon med verksteder m. v. Sørlandets sjøforsvarsdistrikt flyttet hit fra Odderøya i 1998.

2002: Marvika orlogstasjon nedlagt.

2004: Solgt til Kristiansand kommune.

Fant du det du lette etter?